Obavijest proizvođačima krumpira 05.07.2013.

Metereolozi najavljuju nekoliko dana promjenjivog vremena. S toga preporučamo da se obavi zaštita krumpira protiv plamenjače i koncentrične pjegavosti.

Koristitie jedan od navedenih fungicida:  Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Caiman WP, Cadillac 80 WP, Daconil 720 SC, Electis WG, Antracol WP 70, Chromoneb S-70, Župineb S-70, Antracol combi WP 76, Bakreni Antracol WP -63, Aviso DF, Polyram DF 66,75, Infinito, Equation PRO, Melody duo WP 66,77.

Tretiranje obavljati u jutarnjim ili predvečernjim satima!

Obavezno prije primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Poljoprivrednici koji proizvode krumpir prema pravilima integrirane proizvodnje trebaju se pridržavati uputa koje propisuju Tehnološke upute za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Dozvoljena sredstva provjeriti na stranicama Ministarstva poljoprivrede uz pomoć Fitosanitarnog informacijskog sustava.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za    

zaštitu bilja.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis