Obavijest proizvođačima bresaka i nektarina! 05.07.2013.

 Proteklog tjedna počeo je let druge generacije  breskvinog savijača (Cydia molesta) , dok se breskvin moljac ( Anarsia lineatella) ne lovi. Za suzbijanje breskvinog savijača dozvolu ima insekticid iz grupe regulatora razvoja Runner 240 SC ( karenca 7 dana)

 Zaštita nasada od breskvinog savijača i moljca na kasnijim sortama je moguća navedenim insekticidima: Rogor 40, Chromgor 40, Zagor, Ritam, Sistemine E-40 ili  Calinogor  , Reldan 40 EC, Lino , Rely 40, (karenca 21dan).

Vrući i sparni dani pogoduju razvoju pepelnice (Sphaerotheca pannosa var.persicae) .Zaštita je moguća jednim od pripravaka Indar 5W (karenca 3 dana), Nativo 75 WG (karenca 7 dana), Crystal (karenca 14 dana). Pripravci Indar 5W i Nativo 75 WG djelovati će i na uzročnika truleži ploda (Monilinia fructigena).

Upozoravamo proizvođače da prilikom odabira pripravka vode računa o karenci!

NAPOMENA!Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti na propisan način.

 Ivana Tomac Talajić dipl. ing.agr.
e-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis