Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 04.07.2013.

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 14 dana, tijekom kojih smo zabilježili najprije kišovito, a naknadno toplo i sparno razdoblje. Tako je primjerice 23. i 24. lipnja o.g. na istočnom dijelu Županije (lokalitet Kotoriba) palo 50,4 mm, u središnjem dijelu vrlo različita količina: npr. 28,4 mm uz rijeku Muru (Novakovec) do 70,6 mm na lokalitetima uz rijeku Dravu (Orehovica). U zapadnom dijelu Županije također je tih dana također zabilježena značajna količina padalina (Trnovčak) u količini 70,2 mm! U naredna 2 dana očekujemo najviše temperature 29°C, a lokalno se narednog vikenda očekuje i manja količina oborina.

Povremeni ljetni grmljavinski pljuskovi, vrućina i sparina pogodovat će u narednih 60-tak dana sekundarnom razvoju najvažnijih bolesti jabuka, naročito ako u nasadima postoje simptomi  krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera), te lokalno karantenske bakterijske paleži (Erwinia)! Lokalno se na plodovima jabuke u uvjetima vrlo dugog zadržavanja vlage pojavljuje i siva plijesan (Botrytis cinerea). Stoga vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama. U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. idared, jonagold, jonagored, zlatni i crveni delišes, braeburn, fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama birate sredstva koja preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium). U izbor dolaze fungicidi Chorus WG (K=35 dana); Dodine ili Chromodin WP (K=21 dan), Zato Plus WG (K=21 dan); Zato WG 50 (K=21 dan); Dithane DG Neotec (K=21 dan) ili Polyram DF(K=28 dana); Stroby DF (K=35 dana) i Bellis DF (K=7 i/ili 14 dana*).

Od 11. svibnja 2012. prošireno je rješenje za primjenu pripravku Nativo WG (300 g/ha) u jabukama i kruškama. Osim poznate djelotvornosti na krastavost i pepelnicu, registriran je za tamnu i smeđu pjegavost plodova (Alternaria, Stemphilium), uz karencu 14 dana.

*karenca za boskalid (kombinacija sa piraklostrobinom u pripravku Bellis DF) u jabukama za hladnjaču iznosi 7 dana, a u jabukama za tržište 14 dana!

Izbor fungicida tijekom ljetnog razdoblja određuje spektar djelotvornosti na najvažnije bolesti jabuke, potencijalu bolesti u nasadima, najveći broj dopuštenih primjena tijekom jedne sezone i propisana karenca!

U nasadima gdje se pojavljuje u jačoj mjeri pepelnica jabuke pripravke na osnovi sumpora u manjoj količini 2-3 kg/ha. Sumporni pripravci se tijekom sezone smiju koristiti najviše do 5 x. Od 2012. sezone moguće je u našoj zemlji tijekom ljeta protiv pepelnice koristiti pripravke kojima je proširena registracija za tu manjenu: npr. Crystal u količini 0,2 lit./ha ili Domark ME u količini 0,6 lit./ha. Pripravak Crystal se smije u integriranoj proizvodnji koristiti tijekom sezone najviše do 4x, a ima propisanu karencu za jabuke 14 dana.

U danima do 29. lipnja o.g. ponovno smo bilježili vrlo veliku brojnost leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella), uzročnika crvljivosti plodova na praćenim lokalitetima u središnjem i zapadnom dijelu Županije. U istom je razdoblju zabilježen i značajan let breskvina savijača (Cydia molesta), koji također napada i plodova jabuke. Zabilježena je i određena populacija savijača kožice ploda (Pandemis). Prema iskustvima iz ranijih sezona intenzivan let različitih uzročnika crvljivosti plodova očekujemo sve do početka mjeseca rujna! U proteklih 14 dana bilježimo i slabiji let druge generacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella).

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika. U integriranoj su proizvodnji u Republici Hrvatskoj za tu namjenu dopušteni slijedeći pripravci: Calypso 480 SC (2x, K = 14 dana), Match EC (2x, K = 28 dana), Mimic SC (2x, K = 21 dan), Runner SC (3x, K = 14 dana), Reldan (Lino, Rely) EC (2x, K= 21 dan), Nomolt SC (1x, K= 28 dana), Insegar WP (2x, K = 35 dana, Pyrinex 250 ME (2x, K = 28 dana), Mospilan SP (2x, K = 14 dana), a od 2012. sezone još Affirm WG (2x, K = 7 dana) i Coragen SC (2x, K = 14 dana).

Također, na hrvatskom tržištu od 2012. godine imamo dostupan i biološki insekticid na osnovi granulovirusa Madex SC (6x, K = nije primjenljivo). Granulovirus primjenjivati u večernjim satima, uz dodatak 0,5 % šećera radi poticanja gusjenica na konzumiranje.

Koristiti ih sukladno njihovim uputama i ograničenjima, a izbor insekticida prilagoditi pozitivnim sekundarnim učincima na druge štetnike koji se tijekom ljeta pojavljuju u nasadima jabuka i krušaka, te maksimalnom broju njihove aplikacije u sezoni i propisanoj karenci!

Redovito kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), naročito na osjetljivim sortama jabuke (elstar, gala, fuji, braeburn i slično). Visoke dnevne temperature i sparina sigurno pogoduje prekomjernom umnažanju ljetne populacije ovog značajnog fiziološkog nametnika jabuke. Od akaricida su u našoj zemlji u integriranoj proizvodnji tijekom ljetnog razdoblja dopušteni s ograničenjem pripravci (akaricidi): Vertimec EC, Kraft EC, Envidor SC i Zoom SC (karenca im iznosi 28 dana za Vertimec, Kraft i Zoom, do 42 dana za Envidor). Lokalno se razvija i hrđasta grinja jabuke (Aculus) (naročito na sorti idared).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u vinogradima prije primjene insekticida mora biti pokošen!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis