Obavijest za plantažne proizvođače jabuka! 03.07.2013.

Protiv fuzikladija ili krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis) potrebno je obaviti preventivnu zaštitu prije kiše koju meteorolozi najavljuju tijekom vikenda korištenjem preventivnih fungicida Delan SC 750 ili Delan 500, Delan 700 WDG, Polyram DF, Captan 80 WG, Stoper , Merpan 80 WDG, Dithan M45, Antracol WG 70 i dr.

Za suzbijanje pepelnice koristiti pripravke na osnovi sumpora ili strobilurina (Stroby DF, Zato 50 WG,  Tercel WG, Nativo 75 WG)

Pripravci na bazi strobilurina registrirani su za suzbijanje obje bolesti.

Ulovi leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) u feromonskim mamcima u proteklih nekoliko dana je pojačan, stoga je potrebno koristiti jedan od insekticida: Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Coragen SC, Mospilan SP, Calypso 480 SC ili Pyrinex 250 ME. 

Krajem prošlog tjedna zabilježen je početak leta druge generacije minera okruglih mina. Od 2. srpnja bilježimo intenzivan let i odlaganje jaja ovog štetnika. U ovoj razvojnoj fazi minera moguća je primjena biotehničkih pripravaka: Rimon 10 EC ili Runner 240 EC. Početak ubušivanja minera očekujemo početkom idućeg tjedna, kada je moguća primjena insekticida iz skupine neonikotinoida (Mospilan 20 SP, Calypso SC 480).

Obzirom na visoke dnevne temperature zraka tretiranja obaviti u večernjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanjuprema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)., a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite sukladno Zakonu o otpadu(NN 178/04 11/06, 60/08 i 87/09)

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis