LAG summer festival 2013.

Trenutno je u Hrvatskoj registrirano 52 LAG-a kojima se na ovaj način omogućava predstavljanje članova i gospodarskih subjekata sa područja svih LAG-ova, sa ciljem „spojiti zeleno i plavo“.

Na festivalu će osim LAG-ova iz Hrvatske, sudjelovati i nekoliko LAG-ova iz inozemstva.

Prilog: Program manifestacije

 

Miroslav Andrić, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik