Obavijest voćarima! 26.06.2013.

Obavještavaju se voćari intenzivnih nasada jabuka da je produžen let druge generacije jabučnog savijača i zbog toga potrebno je ponoviti tretman protiv gusjenica jabučnog savijača. Preporuča se primjena RUNNER u količini od 600 ml na hektar ili NOMOLT u količini od 1 L na hektar ili RIMON u količini od 450 ml na hektar ili MATCH u količini od 1 L na hektar ili INSEGAR u količini od 400 g na hektar ili DIMILIN u količini od 200 ml na hektar. Potrebno je provesti i zaštitu od pepelnice primjenom močivog sumpora u količini od 3 kg, odnosno 3L na hektar.

Voćarima koji će nasade jabuka tretirati bio-preparatima i hobistima preporuča se protiv pepelnice primijeniti VITISAN u količini od 1.5 kg na hektar. Protiv gusjenica jabučnog savijača preporuča se primjena GRANUPOM u količini od 150 ml hektar ili MADEX u količini od 50 ml na hektar.

Gordana Lovrec, dipl.ing.agr.
E-mail:Gordana.Lovrec@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis