Obavijest proizvođačima krumpira 24.06.2013.

Krumpir se nalazi u osjetljivoj fazi razvoja, a kako metereolozi najavljuju nekoliko dana promjenjivog vremena preporučamo da se obavi zaštita krumpira protiv plamenjače.

U nasadima vladaju povoljni uvjeti za infekciju pa je potrebno ponoviti mjere zaštite koristećifungicide sistemičnog djelovanja: Galben M, Baldo M, Fantic M, Galben C, Baldo C, Ridomil gold MZ 68 WP, Matador gold, Ridomil gold MZ Pepite WG, Infinito, Acrobat MZ, Acrobat MZ WG, Melody duo.

Tretiranje obavljati u jutarnjim ili predvečernjim satima!

Obavezno prije primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Poljoprivrednici koji proizvode krumpir prema pravilima integrirane proizvodnje trebaju se pridržavati uputa koje propisuju Tehnološke upute za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Dozvoljena sredstva provjeriti na stranicama Ministarstva poljoprivrede uz pomoć Fitosanitarnog informacijskog sustava.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis