Obavijest proizvođačima krumpira i rajčice 21.06.2013.

Za početak idućeg tjedna  meteorolozi najavljuju povremene pljuskove sa više kiše u utorak (25.06.). Potrebno je prije najavljene kiše  provesti zaštitu od plamenjače (Phytophtora infestans ) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani).

U zaštiti koristiti jedan od fungicida:  Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Caiman WP, Cadillac 80 WP; Daconil 720 SC; Electis WG ; Antracol WP 70, Chromoneb S-70 ili Župineb S-70; Antracol combi WP 76 (samo u krumpiru); Bakreni Antracol WP -63; Aviso DF(samo u krumpiru); Polyram DF 66,75; Infinito (samo u krumpiru); Equation PRO, Melody  duo WP 66,77.

Fungicide koristiti prema preporukama proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu krumpira i rajčice od plamenjače koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

dr.sc. MirnaCeranić-Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Sertic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis