Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 20.06.2013.

Od posljednje preporučene zaštite nasada jabuka i krušaka proteklo je 9 dana, tijekom kojih smo zabilježili uglavnom vrlo vruće i sparno razdoblje. U danima od 16. lipnja o.g. najviše su dnevne temperature zraka bile veće od 30°C, ali je pritom prosječna dnevna vlažnost zraka ovisno o lokalitetu iznosila 75-85 %! U naredna 2 dana još očekujemo vrlo vruće i sparno meteorološko razdoblje, a narednog vikenda i početkom idućeg tjedna moguće grmljavinsko nevrijeme!

U proteklih smo 9 dana samo 11. lipnja zabilježili uvjete za sekundarni razvoj krastavosti plodova jabuke, naročito na središnjem dijelu Županije uz okolici Čakovca, kada je zabilježen jači i kratkotrajni pljusak lokalnog karaktera i tučom na području naselja Slakovec i Pretetinec. Povremeni ljetni grmljavinski pljuskovi, vrućina i sparina pogodovat će u narednih 60-tak dana sekundarnom razvoju najvažnijih bolesti jabuka, naročito ako u nasadima postoje simptomi  krastavosti (Venturia) i pepelnice (Podosphaera), te lokalno karantenske bakterijske paleži (Erwinia)! Stoga vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te u ljetnom razdoblju provoditi preventivne mjere zaštite s razmacima tretiranja prilagođenim zabilježenim oborinama. U ljetnim zaštitama birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. idared, jonagold, jonagored, zlatni i crveni delišes, braeburn, fuji i dr.) namijenjenim za skladištenje u hladnjačama birate sredstva koja preventivno suzbijaju smeđu trulež (Monilinia) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium). U izbor dolaze fungicidi Chorus WG (K=35 dana); Dodine ili Chromodin WP (K=21 dan), Zato Plus WG (K=21 dan); Zato WG 50 (K=21 dan); Polyram DF (K=28 dana); Stroby DF (K=35 dana) i Bellis DF (K=7 i/ili 14 dana*)

*karenca za boskalid (kombinacija sa piraklostrobinom u pripravku Bellis DF) u jabukama za hladnjaču iznosi 7 dana, a u jabukama za tržište 14 dana!

Izbor fungicida tijekom ljetnog razdoblja određuje spektar djelotvornosti na najvažnije bolesti jabuke, potencijalu bolesti u nasadima, najveći broj dopuštenih primjena tijekom jedne sezone i propisana karenca!

Od 11. svibnja 2012. prošireno je rješenje za primjenu pripravku Nativo WG (300 g/ha) u jabukama i kruškama. Osim poznate djelotvornosti na krastavost i pepelnicu, registriran je za tamnu i smeđu pjegavost plodova (Alternaria, Stemphilium), uz karencu 14 dana.

U posljednje dvije iznadprosječno tople ali sparne 2011. i 2012. sezone voćari sve više dojavljuju pojačane štete na plodovima jabuke za koje se prvo posumnjalo da potječu od uzročnika alternarijske pjegavosti (na sorti idared oštećenja plodova pred berbu do 25 %). Pažljivim pregledom su uočene slijedeće negativne promjene: prvo se pojavljuju manje, okruge, sivo-smeđe pjege (najčešće na bočnoj strani ploda jabuke), što je zadnjih godina primijećeno već sredinom kolovoza. Pjege se relativno brzo povećavaju, postaju utonule u središtu, formirajući na taj način "tanjurasto" udubljenje na površini ploda. Na površini se formiraju kružno raspoređena plodonosna tijela uzročnika bolesti u obliku sitnih točkica (acervuli) – što smatramo tipičnim znakom gorke truleži plodova (Colletotrichum spp.). Najveća je vjerojatnost zaraze uzročnikom ove bolesti sredinom i krajem ljeta! Postotak infekcija je najveći ljeti kada pri optimalnoj temperaturi 26°C zadržavanje vlage na biljnim organima traje bez prekida 60 sati! Plodovi jabuke su osjetljivi na zaraze tijekom svih razvojnih stadija, a posebice krajem sezone – u vrijeme početka dozrijevanja. Pjege se na zaraženim plodovima najbrže razvijaju pri temperaturama 30°C, pa je prije pronalaska učinkovitih fungicida od ove bolesti u svega nekoliko tjedana vrućeg i vlažnog ljetnog vremena stradavao najveći dio uroda jabuka!

U nasadima gdje se pojavljuje u jačoj mjeri pepelnica jabuke pripravke na osnovi sumpora u manjoj količini 2-3 kg/ha. Sumporni pripravci se tijekom sezone smiju koristiti najviše do 5 x. Od 2012. sezone moguće je u našoj zemlji tijekom ljeta protiv pepelnice koristiti pripravke kojima je proširena registracija za tu manjenu: npr. Crystal u količini 0,2 lit./ha ili Domark ME u količini 0,6 lit./ha. Pripravak Crystal se smije u integriranoj proizvodnji koristiti tijekom sezone najviše do 4x, a ima propisanu karencu za jabuke 14 dana.

Od zadnje usmjerene zaštite nasada jabuka protiv jabučnog savijača (Cydia pomonella) je proteklo 17 dana. Prve "crvljive" plodove jabuke, kao posljedicu vrlo jakog leta u prvih 20 dana mjeseca svibnja (vidi Histogram 1.), na netretiranim smo stablima jabuke u središnjem dijelu Županije pronašli na dan 7. lipnja o.g.!

Zbog prohladnog razdoblja tijekom zadnje dekade mjeseca svibnja i prve dekade mjeseca lipnja o.g. nismo bilježili kritičan let štetnika iz skupine savijača i moljca minera u međimurskim nasadima jabuke. Ipak, zbog naglog porasta dnevnih i noćnih temperatura od 15. lipnja o.g. ponovno bilježimo kritičnu brojnost leptira jabučnog i breskvinog savijača u nasadima jabuke (Cydia pomonella, Cydia molesta) (vidi Histogram 2.), a kako su prosječne dnevne temperature zadnja 4 dana oko 23°C, tijekom naredna 2 dana potrebno je obaviti njihovo usmjereno suzbijanje.

Prema iskustvima iz ranijih sezona intenzivan let različitih uzročnika crvljivosti plodova očekujemo sve do početka mjeseca rujna! U proteklom je razdoblju zabilježena najveća brojnost breskvina savijača u nasadima jabuke (Cydia molesta), a nakon 16. lipnja o.g. je moguće započeo let druge generacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella)) (vidi Histogram 2.)!

Stoga je potrebna redovita zaštita plodova jabuke i kruške u narednom razdoblju protiv najvažnijih tehnoloških nametnika. U integriranoj su proizvodnji u Republici Hrvatskoj za tu namjenu dopušteni slijedeći pripravci: Calypso 480 SC (2x, K = 14 dana), Match EC (2x, K = 28 dana), Mimic SC (2x, K = 21 dan), Runner SC (3x, K = 14 dana), Reldan (Lino, Rely) EC (2x, K= 21 dan), Nomolt SC (1x, K= 28 dana), Insegar WP (2x, K = 35 dana, Pyrinex 250 ME (2x, K = 28 dana), Mospilan SP (2x, K = 14 dana), a od 2012. sezone još Affirm WG (2x, K = 7 dana) i Coragen SC (2x, K = 14 dana).

Također, na hrvatskom tržištu od 2012. godine imamo dostupan i biološki insekticid na osnovi granulovirusa Madex SC (6x, K = nije primjenljivo). Granulovirus primjenjivati u večernjim satima, uz dodatak 0,5 % šećera radi poticanja gusjenica na konzumiranje.

Koristiti ih sukladno njihovim uputama i ograničenjima, a izbor insekticida prilagoditi pozitivnim sekundarnim učincima na druge štetnike koji se tijekom ljeta pojavljuju u nasadima jabuka i krušaka (vidi Histogram 2.), te maksimalnom broju njihove aplikacije u sezoni i propisanoj karenci!

Redovito kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), naročito na osjetljivim sortama jabuke (elstar, gala, fuji, braeburn i slično). Vrlo visoke dnevne temperature i sparina sigurno pogoduje prekomjernom umnažanju ljetne populacije ovog značajnog fiziološkog nametnika jabuke. Od akaricida su u našoj zemlji u integriranoj proizvodnji dopušteni s ograničenjem slijedeći pripravci (akaricidi): Apollo SC, Nissuron, Demitan SC, Ortus SC, Vertimec EC, Kraft EC, Envidor SC i Zoom SC. Lokalno se razvija i hrđasta grinja jabuke (Aculus) (naročito na sorti idared).

Zbog primjene insekticida u narednom razdoblju i njihove moguće opasnosti i otrovnosti na korisne organizme (pčele medarice), tretiranja obavljati u doba dana kada pčele ne lete, odnosno cvjetni podrast sa bijelom djetelinom u vinogradima prije primjene insekticida mora biti pokošen

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis