Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke i kruške! 20.06.2013.

800x600 Protiv fuzikladija ili krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis) potrebno je obaviti preventivnu zaštitu prije kiše koju meteorolozi najavljuju tijekom vikenda korištenjem preventivnih fungicida Delan SC 750 ili Delan 500, Delan 700 WDG, Polyram DF, Captan 80 WG, Stoper , Merpan 80 WDG, Dithan M45, Antracol WG 70 i dr.

Za suzbijanje pepelnice koristiti pripravke na osnovi sumpora ili strobilurina (Stroby DF, Zato 50 WG,  Tercel WG, Nativo 75 WG)

Pripravci na bazi strobilurina registrirani su za suzbijanje obje bolesti.

Ulovi leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) u feromonskim mamcima u proteklih nekoliko dana je pojačan, stoga je potrebno koristiti jedan od insekticida: Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Coragen SC, Mospilan SP, Calypso 480 SC ili Pyrinex 250 ME. 

Mospilanu ili Calypso SC480 dati prednost prilikom izbora u onim nasadima gdje je ustanovljen kritičan broj populacije lisnih uši.

Kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) obzirom da ovakove visoke temperature zraka pogoduje njegovom razvoju i porastu populacije. Kritičan broj je 8-10 pauka po listu te ukoliko postoji potreba za njegovim suzbijanjem mogu se koristiti Demitan SC, Zoom SC, Ortus SC, Vertimec EC, Kraft EC

Obzirom na iznimno visoke dnevne temperature zraka tretiranja obaviti u večernjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanjuprema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)., a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite sukladno Zakonu o otpadu(NN 178/04 11/06, 60/08 i 87/09)

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr