Obavijest voćarima! 18.06.2013.

U nasadima  bresaka i nektarina  protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) upotrijebiti fungicid: Captan 50, Stoper, Merpan 80 WDG.

Protiv pepelnice (Sphaerotheca panosa) jedan od navedenih: Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Sumpor SC.

Protiv breskvinog savijača (Cydia molesta) upotrijebiti: Zagor, Chromgor 40, Rogor 40, Calinogor, Coragen 20 SC, Runner 240 SC.

Preporučujemo i primjenu fungicida protiv uzročnika truleži ploda ( Monilia fructigena): Signum ili Teldor SC 500.

Voditi brigu o karenci na sortama koje su blizu berbe.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača!

Đurđica Kšenek, dipl.ing. agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis