Uputa tržnim proizvođačima proljetnog luka iz lučice i sjemena 14.06.2013.

Zadnjeg dana mjeseca svibnja, odnosno prije 15 dana, tržne proizvođače luka upozoravali o potrebnim mjerama usmjerenih zaštita protiv plamenjače ili peronospore luka (Peronospora destructor). Na području općine Donji Kraljevec tijekom mjeseca svibnja je palo 97,8 mm (mjerni lokalitet Donji Pustakovec). Izuzetno povoljni uvjeti za razvoj plamenjače lika bilježili smo u prvoj dekadi mjeseca lipnja ove godine. Tada je na području Donjeg Pustakovca zabilježeno 7 kišnih dana, tijekom kojih je palo 17,4 mm oborina, ali senzori vlaženja lišća su bili "aktivni" čak 3.250 minuta! Prosječna relativna vlažnost zraka je posljednjih 10 dana redovito veća od 75 %. Takvi uvjeti pogoduju i razvoju plijesni (Botrytis spp.), ali u samo poljima luka uzgajanog sadnjom ako je promjer lučica dosegnuo barem 1/4 do 1/3 očekivane veličine! Nove oborine lokalnog karaktera meteorolozi najavljuju za narednu nedjelju (16.6.), ali već početkom idućeg tjedna temperature zraka veća od 31°C.  U takvim je pa je opasnost od razvoja gljivičnih bolesti iz skupina plamenjača ili peronospora još uvije velika, naročito u usjevima luka iz sjemena zbog gustog sklopa i intenzivnog porasta tijekom mjeseca lipnja.

Peronospora ili plamenjača luka se već početkom mjeseca svibnja prvo pojavila na usjevima zimskog luka, a također je lučica za proljetnu sadnju značajan izvor zaraze. Iz oboljelih se polja plamenjača luka uspješno prenosi na udaljenosti 800-1.000 m zračne linije. Usjevi proljetnog luka iz sjemena sada sa razvojem više od 6 listova postaju sve više ugroženi na napad ove bolesti. Dopuštenje za suzbijanje plamenjače luka u Hrvatskoj do sredine 2011. godine imaju samo neki bakarni fungicidi: npr. Modra galica, Bordoška juha, Plavi kamen, Bordoška suspenzija, Blauvit, Champion, Champion tekući, Cuproline, Cuprocaffaro 50 WP, organski površinski propineb (Antracol 70 WP, Chromoneb S-70, Župineb S-70) i kombinacije bakreni-oksiklorid + propineb (Bakreni antrakol), bakreni-oksiklorid + benalaksil (Galben-C WP, Baldo-C), te mankozeb + benalaksil (Fantic-M WG).  

Temeljem naputka o proširenju primjene sredstvima za zaštitu bilja na male kulture i male namjere nadležno Ministarstvo je Rješenjima od 30. lipnja do 29. studenog 2011. godine dopustilo u luku koristiti pet organskih fungicida navedena u Tablici 1.!

Tablica 1. Proširenje dozvole organskim pripravcima protiv plamenjače u luku od 2011. godine:

Pripravak
Bolest
Primjena
Karenca
Amistar 250 SC
plamenjača
1 lit./ha (4x)
(najmanji razmak tretiranja 7-10 dana)
K=14 dana
Quadris SC
plamenjača
1 lit./ha (4x) (minimalni razmaci tretiranja 7 dana)
K=14 dana
Shirlan SC
plamenjača
0,5 lit./ha (5x) (minimalni razmaci tretiranja 7-14 dana)
K=7 dana
Ridomil Gold MZ Pepite
plamenjača
2,5-3,0 kg/ha (3x)
K=21 dan
Acrobat MZ WG
(luk iz lučica)
plamenjača
2,5 kg/ha (3x)
K=14 dana

Trenutno je u usjevima proljetnog luka iz lučice obavezno nastaviti mjere zaštite od peronospore luka, a preporučujemo koristiti pripravke koji sadrže djelatne tvari benalaksil (npr. Fantic-M, Glaben-C, Baldo-C) i/ili M-metalaksil (Ridomil Gold MZ Pepite). Samo u usjevima uzgajanim iz lučice moguće je primijeniti i dimetomorf (Acrobat MZ). 

Usjeve proljetnog luka iz sjemena također nakon što razviju 6. pravi list, a naročito ako se nalaze u blizini zimskog luka ili proljetnog luka iz lučice, također preporučujemo redovito štititi protiv plamenjače. Moguće je koristiti iste pripravke kao u proljetnom luku iz lučice, izuzev djelatne tvari dimetomorf. Utrošiti 300-500 litara škropiva na hektar, a moguće je dodati sredstvo za poboljšanje prianjanja i kvašenja.

Budući narednih dana očekujemo najviše dnevne temperature koje bi trebale dosezati vrijednosti 30°C, preporučujemo pratiti populaciju poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci) u usjevima luka, naročito na poljima gdje se luk uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Dopuštenje za suzbijanje tripsa u usjevima luka od protekle godine ima pripravak Laser u količini 0,12-0,2 lit./ha (maksimalno 4 primjene uz najmanji razmak tretiranja 7-10 dana i propisanu karencu 7 dana). U usjevima proljetnog luka iz lučice kada glavice dostignu 50 % očekivanog promjera dodati i sredstvo protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii), npr. dopuštenje u luku imaju pripravci Signum DF (1,5  kg/ha) uz propisanu karencu 21 dan i Switch WG (1,0 kg/ha) uz propisanu karencu 14 dana.

 

mr. sc. Milorad Šubić
e-mail:milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis