Obavijest vinogradarima! 14.06.2013.

Ovisno o položaju i sortimentu vinova loza se nalazi u fenofazi  završetka cvatnje.

 Stoga, vinogradarima preporučujemo da nakon cvatnje izvrše zaštitu svojih nasad usmjerenu protiv peronospore( Plasmopara viticola) i pepelnice(Uncinula necator).

Protiv peronospore preporučujemo slijedeće preparate  Ridomil gold combi 45 WP,  Fantic-F, Galben-F, Baldo-F, Mildicut 25 SC ili neki drugi preparat.

Protiv pepelnice preporučujemo  Talendo, Vivando, Postalon , Falcon ili neki drugi preparat

U slučaju da se koriste preparati iz skupine triazola ( npr.Topas, Tilt, Domark itd ) preparatima dodati i močivi sumpor : Chromosul, Kossan, Kalinosul, Thiovit jet ili neki drugi.

Svi navedeni preparati dozvoljeni su i u integriranoj proizvodnji !

Nakon tretiranja obavezno popuniti evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

                                                Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis