Maslinin moljac – suzbijanje generacije ploda

Maslinin moljac (Prays oleae) je monofagni štetnik koji tijekom vegetacije razvija tri generacije na različitim biljnim organima. Tako razlikujemo prvu ili cvjetnu generaciju, drugu ili generaciju ploda i treću lisnu generaciju.

Leptir cvjetne generacije odlaže jaja na cvjetni pup. Gusjenica koja se razvija iz jaja ubušuje se u cvjetni pup, izgriza ga, izlazi izvan cvijeta, hrani se i prelazeći sa cvijeta na cvijet zapreda cvjetnu resu (slika 1).

maslina1_14_6.jpg

Slika 1. Gusjenica cvjetne generacije maslininog moljca

Foto. Gordana Kožarić-Silov

Nakon završene cvatnje na maslinama ostaju smeđi osušeni zapredci u kojima se gusjenica kukulji (slika 2). Kasnije iz njih izljeću leptiri druge generacije.

maslina2_14_6.jpg

Slika 2. Zapredci cvjetne generacije

Foto. Gordana Kožarić-Silov

Obilaskom maslinika, po završetku cvatnje maslinari ove godine mogu primjetiti veliki broj nakupina smeđe rese koja nije otpala. Ove nakupine su zapredci cvjetne generacije maslininog moljca, a detaljnijim pregledom istih u unutrašnjosti se mogu pronaći gusjenice ili kukuljice.(slika 3) iz kojih će vrlo brzo izletjeti leptir 2. generacije.

maslina3_14_6.jpg

Slika 3. Kukuljica cvjetne generacije u zapredku

Pojačan let leptira maslininog moljca zabilježen je u maslinicima u obalnom području Šibensko-kninske županije. Leptir nakon izlijetanja iz zapretka, odlaže jaja na čašku ploda koji je veličine „zrna papra, glavice šibice“ (slika 4).

malina4_14_6.jpg

Slika 4. Plod veličine 4 mm

Foto. Gordana Kožarić-Silov

Prema literaturi moljac ne odlaže jaja na plodove manje od 4 milimetra. Iz jaja se razvija žučkasta gusjenica koja se ubušuje u plod i smješta između sjemenke i koštice, tu se hrani a kad koštica očvrsne pojede njen sadržaj. Po završetku svog razvoja gusjenica buši hodnik u blizini peteljke ploda i izlazi van. Napadnuti plod otpada (sredinom kolovoza do rujan), a na otpalom plodu je karakteristična „rupica“ uz peteljku. Dio plodova otpada i kad se gusjenica ubušuje u plod (kraj lipnja, srpanj). Ukupna šteta otpadanjem plodova u pojedinim godinama može biti i do 80 %. Pregledom uzoraka rese sa obalnog područja Šibensko-kninske županije u cvatnji je zabilježena zaraženost maslininim moljcem od 5 – 25 %. Obzirom da je na opažačkim punktovima zabilježen pojačan let leptira 2. generacije preporuča se u narednom periodu, kad veći dio plodova u maslinicima bude veličine između 4 – 8 milimetara izvršiti kemijsku zaštitu maslina protiv gusjenica 2. generacije. Trenutno dozvolu za ovu namjenu imaju mikrobiološki insekticidi čija djelatna tvar su spore i toksini bakterije Bacillus thuringiensis (Baturad WP ili Biobit WP). Ovi pripravci imaju dozvolu za primjenu u ekološkoj i integriranoj proizvodnji. Djeluju sporo na gusjenice mlađih stadija (prvog i drugog) pa se trebaju primjeniti kad su polodovi veličine oko 4 milimetra. Osim navedenih dozvolu imaju i pripravci čija je djelatna tvar dimetoat (Rogor 40, Chromgor 40, Zagor, Perfekthion, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor). Ova skupina pripravaka ima sistemično i kontaktno djelovanje, spadaju u vrlo opasna sredstava koja prodiru kroz neoštećenu kožu te kod njihove primjene treba obavezno koristiti adekvatnu zaštitnu opremu (rukavice, maska, zaštitno odjelo).

Gusjenice treće ili lisne generacije ubušuju se u list gdje se hrane, prave karakteristične galerije duge 2 – 5 cm, nepravilnog oblika. Ova generacije se u praksi ne suzbija.

maslina5_14_6.jpg

Slika 5. Maslinina buha

Foto. Gordana Kožarić-Silov

Maslinari često zamjene maslininu buhu i maslinonog moljca. Buha napada cvjetnu resu, a karakteristične su bijele nakupine poput pamuka, vate. Zaražene izboje najbolje je mehanički odstraniti, odrezati i spaliti.