Obavijest vinogradarima! 13.06.2013.

Cvatnja vinove loze je pri kraju. Stoga bi nasade valjalo zaštititi od uzročnika bolesti peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator).

Za tu je prigodu dobro rabiti tzv. sistemične pripravke.

Protiv bolesti peronospore preporučujemo jedan od navedenih fungicida:

Ridomil ili Melody duo ili Acrobat.

Protiv pepelnice je dobro rabiti također jedan od fungicida: Nativo ili Folicur ili Falcon.

Nužno voditi računa o uputama proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja.

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih sredstava, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe.

Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis