Obavijest voćarima! 07.06.2013.

Promjenjivo vrijeme je obilježje proteklog tjedna u našoj županiji. Povoljni su uvjeti za razvoj bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis).

Preporučujemo nasade jabuke i kruške zaštititi koristeći se kombinacijom sistemičnih i preventivnih pripravaka pri tome obratiti pozornost na broj dozvoljenih tretiranja aktivne tvari u toku vegetacije.

U zaštiti od pepelnice (Podosphaera leucotricha) jabuke koristiti pripravke na osnovi sumpora. Zaražene vrhove mehanički odstranjivati.

Zaštitu od minera kružnih mina (Leptinotarsa decemlineata) i jabučnog savijača (Cydia pomonella) mogu se koristiti: Coragen SC, RunnerSC, Calypso480SC, Mospilan SP i dr.

Prije prskanja pročitati upute priložene uz sredstvo.

Evidentirati prskanje.

Mara Maglić dipl.ing.agr.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr
 

Pripremi za ispis