Zbrinjavanje ambalaže od utrošenih sredstava za zaštitu bilja 06.06.2013.

Nakon uporabe sredstva za zaštitu bilja njegova ambalaža postaje otpad i treba je zbrinuti na zakonom propisani način. Prazna ambalaža ne smije se koristiti u druge svrhe, niti ostavljati  u blizini njiva, zakopavati ili odbacivati u vodotoke. Spaljivanje otpadne ambalaže isto tako nije dozvoljeno zbog sagorijevanja otrovnih plinova.

Postupanje s ambalažom propisano je Zakonom o otpadu (NN br. 178/04 i 60/08) koji određuje da je otpad svaka tvar ili predmet određen kategorijama koje posjednik odbacuje. Ambalaža sredstava za zaštitu bilja spada u opasni otpad.

Skladištenje prazne ambalaže na poljoprivrednom gospodarstvu dopušteno je maksimalno do godine dana, i to u posebnoj prostoriji ili barem u posebnom ormaru pod ključem, odvojeno od hrane i pića i stočne hrane, nedostupna djeci i domaćim životinjama.

Nakon tog roka gospodarstvo je dužno zbrinuti ambalažu na odgovarajući legalni način.

Što to znači? Prazna ambalaža može se osobno odvesti i predati u skladište tvrtke CIAK, koja se bavi zbrinjavanjem opasnog otpada, na adresu u Vojniću (najbliža lokacija našoj županiji), Andrije Hebranga 5, u vremenu 9:00 do 14:00 sati.

Osim toga , Udruga proizvođača i zastupnika sredstava za zaštitu bilja RH pod nazivom CROCPA u suradnji s tvrtkom CIAK organizira akcije prikupljanja otpadne ambalaže .

U 2013. godini akcije prikupljanja ambalaže na području Ličko-senjske županije biti će 18. lipnja i to na dvije lokacije.

 
OTOČAC,
KRALJA ZVONIMIRA 131
Prodavaonica
Madig-Mrežnica d.o.o.
 
 
od 8:00 do 10:00 sati
GOSPIĆ,
 IX GBR HRVATSKE VOJSKE VUKOVI 7 (kod novog mosta)
Prodavaonica
Poljopromet d.o.o.
 
od 11:00 do 13:00 sati
 

Ovim projektom CROCPA EKO MODEL skuplja se isključivo ambalaža tvrtki koje financiraju projekt i omogućavaju vam besplatan povrat ambalaže njihovih proizvoda: Am Agro, AgroChem-Maks, Agroteks, Bayer, Basf, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Pinus Agro, Syngenta Agro, Genera dd, Herbos d.d u stečaju.

Skuplja se isključivo prazna ambalaža sredstava za zaštitu bilja.

Plastičnu ambalažu nakon upotrebe tekućih sredstava za ZB treba isprati najmanje tri puta da bi se njezina škodljivost svela na što manju moguću mjeru i izliti u spremnik prskalice pri obavljanju tretiranja.

Ambalažu od krutih sredstava za ZB treba potpuno isprazniti. Vrećice se ne ispiru. Takva ambalaža predstavlja minimalnu opasnost za ljude i okolinu.

Prilikom predaje ambalaže sa sobom se mora donijeti obrazac Pratećeg lista za opasni otpad (Obrazac PL-Oo) i Deklaracija o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (obrazac DFKSO)  koji se mogu kupiti u Narodnim novinama, koji će tvrtka CIAK potvrditi i kao takav će vam poslužiti kao dokaz za inspekciju da ste ispravno zbrinuli otpadnu ambalažu sredstava za zaštitu bilja.

Upute poljoprivrednicima o popunjavanju obrasca i primjer pravilno ispunjenog Pratećeg lista možete dobiti u uredima Poljoprivredne savjetodavne službe u Gospiću, Otočcu, Udbini i Brinju ili na internetskoj stranici www.cropa.hr .

Prateći list dužni su imati korisnici državnih potpora u poljoprivredi!

 

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis