Obavijest voćarima 06.06.2013.

U posljednjem tjednu pale su različite količine oborina na području naše županije te su sredstva kontaktnog djelovanja isprana i zabilježeni su povoljni uvjeti za nove infekcije čađavom krastavosti a najavljuje se promjenjivo vrijeme slijedećih dana. Nasade jabuke treba zaštititi kombinacijom pripravka sistemičnog (Score 250, Punch 10 EW, Indar i dr.) i kontaktnog djelovanja (Captan, Merpan, Mankozeb i dr.).

Protiv pepelnice upotrijebiti pripravke na bazi sumpora i mehanički odstraniti zaražene vrhove.

Pratiti pojavu štetnih insekata i po potrebi primijeniti insekticide.

U zaštiti protiv minera okruglih mina i jabučnog savijača mogu se primijeniti pripravci kao: Calypso, Mospilan i Coragen.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka za zaštitu bilja detaljno pročitati pisanu uputu proizvođača i postupiti u skladu s njom. Obratiti pozornost na preporučene doze i koncentracije, vrijeme primjene i izbor aktivne tvari da se ne bi prešao broj dozvoljenih godišnjih tretiranja.

Obavezno voditi evidenciju o primijenjenim sredstvima za zaštitu bilja.

Mira Živković, dipl. ing. agr.
e-mail:
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis