Obavijest maslinarima! 05.06.2013.

Cvatnja maslina u zaleđu županije (Skradin, Miljevci, Grabovci) započela je prije dan –dva, kad su temperature zraka porasle.

 

Pregledom cvjetnih resa uočeno je prisustvo gusjenica maslininog moljca (Prays oleae) pa se preporuča suzbijanje prve generacije ovog štetnika.

 

Pripravci Baturad WP, ili Biobit WP dozvoljeni i u ekološkoj proizvodnji mogu se koristiti u maslinicima gdje je cvatnja tek započela a gusjenice su u I. i II.  razvojnom stadiju.

Pripravci čija je aktivan tvar dimetoat (Rogor 40, Chromgor 40, Zagor, Perfekthion, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor). mogu se koristit za suzbijanje gusjenica trećeg i viših razvojnih stadija.

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

Štete koje će nanijeti gusjenice cvjetne generacije bit će manje u maslinicima gdje je cvatnja obilnija odnosno veće u maslinicima gdje ima manje cvjetne rese.

NAPOMENA!

Obavezno popuniti evidencijski list o korištenju sredstava za zaštitu bilja, ambalažu zbrinuti prema propisima!

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.
e-mail: Gordana.Kozaric-Silov@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis