Obavijest voćarima! 04.06.2013.

Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu nakon  obilnih kiša čim vrijeme dozvoli, protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis) kombinacijom sistemičnog i preventivnog  pripravka:

Od sistemika upotrijebiti jedan :  Indar 5 EW, Clarinet, Baycor WP, Score 250 EC, Cros, Difkor.

Od preventivnih ili kontaktnih fungicida protiv krastavosti primijeniti: Dithane M-45, Captan 50, Star 80 WP, Folpan ili  Polyram DF, Antracol WP 70.

Ove navedene sistemike primijeniti najviše dva puta u vegetaciji!

U voćnjacima jabuka  u kojima ima zaraze pepelnicom, preporučuje se izrezati zaražene izboje prije primjene fungicida na bazi močivog sumpora: Chromosul 80, Sumpor SC 80, Thiovit Jet.

U nasadima krušaka,  kruškina buha ( Psylla pyri) nalazi se u fazi izlijeganja iz jaja. Primijeniti: Rimon 10 EC, Nomolt, Actara 25 WG.  Ako se ličinke nalaze u različitim razvojnim stadijima primijeniti: Vertimec 018 EC ili Kraft 18 EC uz dodatak mineralnog ulja.

Proizvođačima šljiva  preporučujemo protiv šupljikavosti lista(Stigmina carpophila) i narančaste pjegavosti

( Polystigma rubrum) upotrijebiti fungicid: Captan 50, Stoper 50,  Merpan 80 WDG, Folpan 50 WP, Futura 50 WP.

U nasadima  bresaka i nektarina  protiv šupljikavosti lista(Stigmina carpophila) upotrijebiti fungicid: Captan 50, Stoper 50,  Merpan 80 WDG, Delan SC 750, a protiv  pepelnice (Sphaerotheca panosa) jedan od navedenih: Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Sumpor SC.

U nasadima bresaka i nektarina  potrebno je primijeniti i insekticid protiv breskvinog savijača (Cydia molesta) i breskvinog moljca (Anarsia lineatella) : Runner 240 SC, Affirm,  Coragen 20 SC.

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača!

Voćari, izvršeno tretiranje upišite u EVIDENCIJU O UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis