Obavijest proizvođačima kupina! 31.05.2013.

Počela je cvatnja kupina na području naše županije pa kiša u periodu cvatnje pogoduje širenju sive plijesni (Botrytis cinerea) u nasadu.

Kupine u cvatnji i nakon cvatnje  možemo preventivno zaštititi fungicidom Teldor SC 500 čija karenca iznosi 7 dana, a dozvoljeno ga je primijeniti maksimalno 4 puta tijekom vegetacije.

Po završetku cvatnje dozvoljena je i primjena fungicida Switch 62,5 WG čija karenca iznosi 14 dana, adozvoljeno ga je primijeniti maksimalno 2 puta tijekom vegetacije.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skaldu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis