Hranidba teladi malim količinama tekuće hrane – mliječnom zamjenicom

Ovaj sustav uzgoja teladi temelji se na ranom uzimanju suhe hrane, a primjenjuje se na srednjim i velikim farmama gdje je glavni cilj proizvodnja mlijeka.

Telad od 5 dana starosti, zdravstveno pregledana, smještaju se iz rodilišta u telićnjak odnosno u individualne kaveze (boksove).

Boksovi moraju biti izrađeni od materijala koji omogućavaju lako održavanje higijene, jer je telad vrlo podložna infekcijama. Sama površina boksa ovisi o investiciji, ali ne manja od 1,6 m2.       

Boksovi moraju biti smješteni u dijelu farme (telićnjaku), koji će omogućiti da telad boravi na suhom, čistom i prozračnom prostoru, ali bez propuha. Poželjno bi bilo da se prostirka od slame svakodnevno mijenja ili da se svakodnevno prostire mala količina slame i na kraju turnusa sve počisti. Na kraju turnusa obvezatna dezinfekcija i odmor kaveza (boksa)

U individualnim boksovima telad ostaju oko 60 dana koliko traje i hranidba mliječnom zamjenicom. Ženska telad za rasplod ostaje i duže na mliječnoj zamjenici kao i slabije razvijenija telad (do 80 dana). Telad se napaja iz posuda za napajanje, koje su smještene na kaveze (kao i valov za uzimanje suhe hrane) u visini ramenog zgloba teleta (70 – 80 cm od tla), dok je valov za sijeno na visini do 100 cm. (Slika 1).

tele_01.png
Slika 1. Individualni boksovi, Snimio: Ivica Kosor

Sama priprema mliječne zamjenice obavlja se u posebnoj prostoriji koja ima toplu vodu, miješalicu za pravljenje mliječne zamjenice i prostor za pranje i smještaj posuđa. Danas se koriste i mikseri za pripremu mliječne zamjenice (puno jednostavnije i brža priprema). Treba napomenuti da je najvažnije da mliječna zamjenica bude pravilno pripremljena za napajanje teladi, jer u protivnom mogu se javiti probavni poremećaji kod teladi (proljevi).

Mliječna zamjenica ima oko 95% ST pa 1 kg zamjenice ima približno energetsku vrijednost 6 – 8 litara punomasnog mlijeka. Sama zamjenica sadrži oko 20 % SP, 18 % SM te potrebne vitamine i minerale. Zamjenica se miješa sa toplom vodom (42-50 °C) u omjeru 1:8 (10) ovisno o mliječnoj zamjenici (proizvođaču), a spremna je za napajanje teladi pri temperaturi 36 – 38 °C). Dnevna količina pripremljene mliječne zamjenice ne bi smjela biti veća od 6-8(10) litara na dan, jer davanje većih količina nije gospodarski opravdano.

Krmiva u hranidbi teladi;

  • Tele treba popiti kolostrum u prva 3 sata života u količini od 1 – 2 litre (sadrži antitjela – imunoglobuline) koji štite tele u prvim tjednima života od infekcija različitim bakterijama i  virusima iz okoliša.
  • Kolostrum (mlijeko ) do 7 dana, 3 x dnevno, ukupno 5 – 6 litara sisanjem na dudu
  • Mlijeko ili mliječna zamjenica od 7 – 14 dana (21), 2 x dnevno) ukupno oko 7-8 litara – sisanjem ili napajanjem
  • Mliječna zamjenica od 14 – 21 dana (1x dnevno, ujutro pa do kraja uzgoja) u količini do 8 litara (10) – napajanjem
  • Starter  (oko 18 % SP) od 14 -21 dan u količini od 100 g na početku, postupno povećanje, na kraju uzgoja oko 2 kg
  • Kvalitetno djetelinsko-travno  sijeno – po volji od 14 – 21 dan

Na ovakav način uzgoja telad će se postupno privikavati na uzimanje suhe hrane i u najranijoj dobi, jer smo ograničili davanje tekuće hrane. To će pomoći bržem razvoju probavnih organa, posebice buraga (smjesa puno važnija nego voluminozna krma).

Jako je važno da telad već od rođenja, a poglavito kada počnu uzimati suhu hranu, uvijek na raspolaganju imaju kvalitetnu i svježu vodu. Tele na kraju individualnog držanja(2 mjeseca) pojede 1,5 – 2,0 kg dnevno krmne smjese (povećanje) i do 2-3 litre mliječne zamjenice (smanjenje). Takvo hranjeno zdravo tele može se bez većih stresova odbiti od mliječne zamjenice i prebaciti u grupno držanje i daljnji uzgoj, gdje će dobivati jeftiniju krmnu smjesu s 14 – 15 % SP, po volji.

tele_02.png
Slika 2. Grupno držanje teladi prema dobi i težini, Snimio: Ivica Kosor

Najčešći problemi u ovakvom uzgoju su probavni poremećaji (proljevi) i bronhopneumonije.

Proljevi su najveći zdravstveni problem kod teladi tijekom prvih mjesec dana života. Proljevi u teladi su gospodarski značajni zbog toga što telad gubi na težini i ima usporen prirast, a mogu se javiti i druge bolesti koje uzrokuju uginuća teladi.. Uzročnici proljeva su greške u držanju i hranidbi teladi od samog rođenja (tele nije pravilno popilo kolostrum), na koje se najčešće vežu infekcije različitim bakterijama, virusima i praživotinjama.

Greške u hranidbi mliječnom zamjenicom – loše pripremljena mliječna zamjenica       ( pretopla ili prehladna) – hladno mlijeko se sporo gruša u sirištu teleta i teže probavlja, pa se kao posljedica javljaju proljevi, također mliječna zamjenica s grudicama (nije se otopila u vodi), pregusto pripremljena zamjenica, infekcije bakterijama preko nečistih posuda idr.

Bronhopneumonije – loš smještaj i zoohigijenski uvjeti u telićnjaku (malo prostora u boksu, loša zračnost, visoka vlaga, mokra stelja i dr.)