Obavijest vinogradarima! 29.05.2013.

Glavno obilježje vremenskih uvijeta su  u proteklih sedam dana učestale kiše ( u periodu od 24-26 svibnja palo je između 30-40 l/m2 ) te relativno niske temperature zraka, osobito noćne. Te niske temperature zraka zaustavile su daljnji razvoj plamenjače pa iako su još prije 7 dana pronađene uljne pjege na do sporulacije ( bijele prevlake sa donje strane lišća) nije došlo. Prema meteorološkim najavama i u nastavku tijedna vremenski uvijeti biti će slični trenutnim, dakle sa još oborina. Obzirom da rani kultivari vinove loze započinju sa cvatnjom

u narednom periodu neophodno je provoditi redovitu zdravstvenu kontrolu nasada na pojavu plamenjače  ili peronospore (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator).

Zbog učestalih oborina te početka cvatnje vinove loze za zaštitu nasada protiv plamenjače predlažemo slijedeće fungicide: Mikal Flash WG, Winner WP, Profiler WG, Mildicut SC, Galben F WP ili Baldo F WP, Fantic F WG, Ridomil Gold Combi WG, Forum Star WG, Melody Duo WP, i dr.

Za suzbijanje pepelnice preporučamo korištenje:

Stroby DF,  Collis KS, Crystal KS,  Postalon 90 SC, Falcon 460 EC, Talendo EC, Vivando SC, i dr.

Praćenjem leta leptira grožđanih moljaca, koji je započeo 29. travnja, zabilježeni su  znatno manji ulovi u odnosu na prijašnje godine. Prve tek ispiljene gusjenice pronašli smo 23. svibnja. Prema literaturi tolerira se 15-30 gusjenica na 100 pregledanih grozdića, stoga preporučamo pregled grozdića prije donošenja odluke o korištenju insekticida. Novija istraživanja pak kazuju da je štetnost prve generacije mala te da loza nastalu štetu nadoknadi boljim razvojem preostalih bobica. Prema Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju grožđa za 2013. Godinu prva generacija moljca koja se javlja u vrijeme cvatnje ne preporuča se suzbijati.

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@komora.hr

Pripremi za ispis