Obavijest proizvođačima mandarina 29.05.2013.

Redovitim pregledom nasada nakon cvatnje uočena je brojna populacija lisnih i štitastih uši na novo izraslim dijelovima . Navedeni štetnici izlučuju mednu rosu na koju se naseljavaju gljive čađavice. Suzbijanje lisnih i štitastih uši moguće je pripravcima iz grupe neonikotinoida :  Actara 25 WG, Confidor 200 SL , Boxer 200 SL, Rapid, Dali, Congo, Magnum 200 SL, Kohinor 200 SL , Mospilan 20 SC  ili pripravcima na osnovi pirimifos –metila: Actellic 50 EC, Pirimifos-metil  50 EC. Suzbijanje lisnih uši moguće je i pripravkom na osnovi pirimikarba– Pirimor 50 WG. 

Ovoj zaštiti moguće je dodati pripravak na osnovi sumpora kao preventivnu zaštitu od grinja.

U nasadima u kojima je prisutna jaka zaraza čađavicom  uputno je primijeniti 2 % otopinu UREE i dobro okupati krošnju.

Za preventivnu zaštitu od uzročnika antraknoze (Colletotrichum gleosporioides) moguće je koristiti pripravak na osnovi mankozeba.

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !

NAPOMENA! Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti na propisan način.

 Ivana Tomac Talajić, dipl. ing. agr.
 e-mail: Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr