Održana 2. VOVINA – hrvatska izložba voćnih vina

Svoj doprinos ovoj manifestaciji, koja se kao specijalizirana priredba pomalo udomaćuje na našim prostorima, dala je i Poljoprivredna savjetodavna služba, Podružnica Bjelovarsko-bilogorske županije pripremivši predavanje na temu zakonskih propisa u proizvodnji voćnih vina.

Predavanje je održala Grozdana Grubišić-Popović, dipl. ing. agr, poljoprivredna savjetnica. Prisutne je upoznala s najnovijim izmjenama Pravilnika o voćnim vinima ( NN 59/13 ), kao i s propisanim uvjetima i načinima proizvodnje, prometa, označavanja, te uvoza i izvoza voćnih vina ( Pravilnik o voćnim vinima – NN 73/06 ).

Po najnovijim izmjenama svi proizvođači voćnih vina koji svoj proizvod stavljaju na tržište moraju biti upisani u Evidenciju proizvođača voćnih vina pri Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo. To se odnosi na nove proizvođače, jer će se već postojeći podaci o proizvođačima voćnih vina upisanim u Vinogradarski registar do 30. rujna 2013. godine prenijeti u Evidenciju.

U zadnje se vrijeme  povećava broj proizvođača voćnih vina i likera, jer je prerada voća jedan od načina da se iskoristi dio uroda koji se ne uspije plasirati na tržište.

Prisutni su imali nejasnoća oko definiranja osnovne i dopunske djelatnosti na OPG-u, te da li su obavezni imati fiskalne blagajne. Nisu zadovoljni ni činjenicom da svaki mjesec nadležnoj carinarnici moraju dostavljati izvješće na popunjenom Obrazacu MI-AL, bez obzira na iskazanu vrijednost „0“.

Proizvođači i savjetnici su se složili da bi iduća izložba voćnih vina trebala ugostiti više izlagača sa šireg područja, te u sklopu iste svakako organizirati ocjenjivanje uzoraka voćnih vina.

Podružnica PSS-a Bjelovarsko-bilogorske županije
Grozdana Grubišić-Popović, dipl. ing. agr., poljoprivredna savjetnica