Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka! 28.05.2013.

Agroklimatske stanice zabilježile su od 25. do 28. svibnja, ovisno o lokalitetu, od 20 do 30 litara kiše po kvadratnom metru i uvjete za infekciju uzročnikom krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis).

Voćarima preporučamo ponoviti zaštitu primjenom sistemičnih fungicida s kurativnim djelovanjem kao što su Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor, Indar 5 EW, Punch 10 EW uz dodatak površinskog fungicida na bazi kaptana (Captan, Merpan, Stoper), ditianona (Delan SC 750, Delan 500 SC ili Delan 700 WDG) ili metirama (Polyram DF)

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu jabuke.

Upozoravamo voćare da kod odabira određenog fungicida obrate pozornost na maksimalan broj tretiranja nekom aktivnom tvari dozvoljen tijekom jedne vegetacijske sezone.

U drugom tjednu svibnja te sredinom svibnja zabilježen je masovan ulov leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella L.) na feromonske klopke uz optimalnu temperaturu zraka za oplodnju i odlaganje jaja u večernjim satima. Kako je suma efektivnih temperatura mjerenih od kritičnih ulova leptira dosegla 90°C preporučamo ponoviti suzbijanje jabučnog savijača primjenom insekticida (Reldan 40 EC, Lino, Rely 40, Pyrinex 250).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skaldu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 
 
 

Pripremi za ispis