Obavijest vinogradarima! 24.05.2013.

Obavještavaju se vinogradari da nije potrebno provoditi tretiranje protiv 1.gen. gusjenica pepeljastog grožđanog moljca jer je na svim vinogradarskim područjima ustanovljena slaba ili vrlo slaba zaraza koja ne može uzrokovati štete na cvatovima.

Potrebno je preventivno zaštititi vinograde od peronospore i pepelnice jer su sinoptičari za nedjelju najavili kišu. Zaštita vinograda može se još uvijek provesti primjenom kontaktnih preparata kao što su POLYRAM DF ili FOLPAN ili FUTURA u količini od 200 g na 100 L vode ili DITHAN ili STOPER ili MERPAN ili STAR ili MANKOKAL ili PINOZEB u količini od 250 g na 100 L vode ili DELAN u količini od 50 g na 100 L vode. Protiv pepelnice može se primijeniti močivi sumpor u količini od 250 g ili 250 ml na 100 L vode.

Vinogradarima koji će tretirati bio-preparatima preporuča se prije vikenda i najavljene kiše provesti zaštitu vinograda primjenom MYCOSIN VIN u količini od 800 g na 100 L vode u kombinaciji s EQUISETUM PLUS u količini od 700 ml na 100 L vode i SUMPOR SC u količini od 300 ml na 100 L vode. Protiv 1. gen. grožđanih moljaca nije potrebno provoditi zaštitu.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                         Gordana Lovrec, dipl.ing.agr
.E-mail:Gordana.Lovrec@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis