Obavijest proizvođačima koštićavog voća 22.05.2013.

Od posljednje preporuke za zaštitu nasada koštićavog voća proteklo je 14 dana, zabilježeno je do 35 mm kiše. Meteorolozi i dalje najavljuju mogućnost kiše.

Savjetujemo voćarima da ponove preventivnu zaštitu koštićavog voća protiv uzročnika bolesti kao što su šupljikavost lista, kozičavost višnje i trešnje i narančasta pjegavost šljive.

Protiv šupljikavosti lista registrirani su pripravci na osnovi kaptana, protiv narančaste pjegavosti šljive dozvolu imaju pripravci na osnovi kaptana, mankozeba i folpeta,  a protiv kozičavosti lista višnje i trešnje fungicidi na osnovi mankozeba i dodina.

Protiv šljivinog savijača može se upotrijebiti jedan od insekticida npr. Coragen 20 SC, Insegar 25 WP  ili neki drugi insekticid koji ima dozvolu za njegovo suzbijanje.

Ukoliko se koriste insekticidi poduzeti sve propisane mjere za zaštitu pčela!
Tretiranje provesti uvečer. Prethodno odstraniti cvatući podrast!    

Prošle godine zabilježili smo smrzavanje u nasadima breskve od niskih zimskih temperatura. Ove godine ustanovljene su posljedice smrzavanja na pojedinim položajima u mladim nasadima šljive što je moguće posljedica od niskih zimskih temperatura prijašnjih godina. Voćke životare ili se suše, a na presjeku je vidljivo posmeđenje u vidu prstena.

Gdje se primijete takvi simptomi savjetujemo biljci osigurati što bolje uvjete za njihov napredak, a može se provesti i tretiranje fiziološkim biostimulatorima npr. Poly-Amin, Drin i sl.

Pripravke primijeniti prema pismenoj uputi proizvođača i pripaziti na mogućnost miješanja pripravaka. Podsjećamo na obvezu vođenja evidencijskog lista o tretiranjima sredstvima za zaštitu bilja i na obvezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja..

Pripravke primijeniti prema pismenoj uputi proizvođača!

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis