Obavijest maslinarima! 22.05.2013.

Obavještavamo maslinare s područja Istre da  na prognoznim punktovima ( Novigrad, Kaštelir, Poreč) bilježimo pojavu  maslinovog moljca ( Prays oleae ).

Stoga, maslinare upućujemo da mogu izvršiti zaštitu svojih nasada.

Preparati koje imaju dozvolu jesu preparati na bazi dimetoata – Chromgor 40, Rogor 40, Perfekthion, Zagor, Ritam, Sistemin E-40 ili Calinogor.

Maslinari koji će svoje nasade tretirati preparatima na bazi Bacillus thurigiensisa- Biobit WP ili Baturad WP, koji su dozvoljeni u integriranoj i ekološkoj proizvodnji, svoje nasade neka tretiraju kad se otvori 2-3 % cvjetova !

Preparate koristiti prema uputama proizvođača !

Nakon tretiranja obavezno ispuniti evidencijsku listu uporabe sredstava za zaštitu bilja !

 
                                                                                         Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr
 
 
 

Pripremi za ispis