Zakonska obveza vođenja evidencije u vinarskim podrumima

Kako je ulazak RH u EU pred nama, valja upozoriti sve obveznike te zakonske odredbe na njeno provođenje.

Naime, podrumsku evidenciju su dužne voditi sve fizičke i pravne osobe, koje drže proizvode od grožđa i vina u bilo kakve komercijalne svrhe osim trgovaca istih gotovih proizvoda. Svrha evidencije je da se bilježe i vode podaci o svakoj vrsti (seriji) proizvoda (vina, pjenušava i likerska vina) i to ne samo njihove količine već i svi postupci, koji se mogu raditi u njihovoj proizvodnji. Svi ti postupci, njih 23, navedeni su u spomenutom Pravilniku, počevši od povećavanja alkoholne jakosti, preko primjene enoloških preparata pa do punjena proizvoda u boce. Evidencija se vodi u pisanom obliku i to elektronski ili u knjizi s numeriranim stranicama te odvojeno za svaki objekt u kojemu se drže proizvodi, ako proizvođač raspolaže s više takvih objekata.

Podaci, koji se upisuju u evidenciju, su dvojaki. Jedni se odnose na podatke o podrumskim spremnicima, koji se koriste za proizvodnju ili čuvanje proizvoda te podaci, koji prate svaki ulaz i izlaz iz podruma (vrsta proizvoda, količina koja je ušla ili izišla iz podruma, dokument koji prati ulaz ili izlaz te datum postupka). Drugi su pak podaci, koji se odnose na postupke (članak 34. Pravilnika), koji se primjenjuju u proizvodnji (npr. doslađivanje, dokiseljavanje, sumporenje, bistrenje, kupažiranje itd.). Za svaki primjenjivani postupak potrebno je upisati: vrsta postupka i datum provedbe istog, količina upotrijebljenog proizvoda, količina proizvoda dobivena postupkom, količina proizvoda upotrijebljenog za povećanje alkoholne jakosti, dokiseljavanje ili otkiseljavanje, doslađivanje i pojačavanje za destilaciju, opis proizvoda prije i poslije postupka, oznake na spremnicima u kojima su bili proizvodi upisani u podrumsku evidenciju prije postupka i u kojima su nakon postupka, u slučaju punjenja u boce, broj napunjenih boca i njihov sadržaj te ime i adresa punitelja, pri punjenju boca po ugovoru.

Što se tiče te obveze, važno je napomenuti još dvije stvari. Naime, vođenje evidencije se završava bilancom na kraju vinarske godine, koja traje od 1. kolovoza do 31. srpnja sljedeće godine. Druga stvar je tehničke prirode, a odnosi se na samu tehniku vođenja evidencije. Vinarima bi se zasigurno olakšala ta radnja, kada bi im bio dostupan elektronski program vođenja podrumske evidencije.

Na kraju, valja reći i to da ulaskom RH u EU stupa na snagu još jedna odredba iz ovog Pravilnika, a to je „Dokumenti koji u prometu prate pošiljku grožđa, proizvode od grožđa i vina“. Kako se podrumska evidencija i prateći dokumenti „naslanjaju“ na već uspostavljeni vinogradarski katastar te na izjave o berbi i proizvodnji, to će se, zasigurno, postići situacija u kojoj će se moći pratiti sljedivost određenog proizvoda, od vinograda, preko podruma pa do krajnjeg kupca, odnosno potrošača. Drugim riječima, za taj proizvod će se moći točno utvrditi od kakve je sirovine (sorte grožđa) proizveden, s kojeg vinogradarskog položaja, u kojem se podrumu i s kakvim postupcima proizveo te na kojem je potrošačkom stolu konzumiran.

 

Marijo Car, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik