Obavijest proizvođačima merkatilnog krumpira 21.05.2013.

Zbog iznadprosječno snježnog završetka zime i padalina u prvoj dijelu mjeseca travnja sadnja krumpira je započela značajno kasnije nego protekle dvije sezone, tek u drugoj dekadi proteklog mjeseca. Kako u drugoj polovici mjeseca travnja nismo bilježili oborine, a istovremeno su dani i noći bili iznadprosječno topli, krumpir je relativno brzo nicao, što je otežalo suzbijanje korova zemljišnim herbicidima. Od početka mjeseca svibnja na lokalitetu Belica je izmjereno 65,4 mm kiše a senzori vlaženja lišća su bili aktivni 6.715 minuta, a na lokalitetu Orehovica je palo 61,2 mm oborina a senzori vlaženja lišća su bilježili aktivnost 5.235 minuta. U proteklim danima, naročito od 14., 15., 18., 19. i 20. svibnja o.g., zabilježili smo jače udare južnog i toplijeg vjetra brzine oko 15-20 km/h, koji isušuje mlade biljčice u porastu. Na taj način se kao i svake ranije sezone u drugoj dekadi mjeseca svibnja javlja palež cime krumpira zbog suhog, toplog, južnog vjetra. Ovu štetnu pojavu treba razlikovati od moguće ranije pojave uzročnika bolesti cime i/ili fitotoksičnosti herbicida! Na poljima gdje se pojavljuje palež cime krumpira zbog južnog vjetra i/ili fitotoksičnosti herbicida moguće je u narednim danima koristiti pripravke s naglašenim sadržajem amino- i huminskih kiselina: npr. Trainer ili Bioplex ili Amalgerol ili Drin ili Poly-Amin i slično u manjim propisanim količinama.

Zbog toplijih dana, a naročito noći u proteklom razdoblju, 7-10 dana ranije nego prosječnih godina pojavljuju se ličinke štetnih organizama iz skupine zlatica, to smo prvo primijetili pojavom žitne leme na žitaricama, a zadnjih dana i prvom pojavom ličinki krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Svakako u narednim danima na poljima gdje sjemenski gomolji nisu preventivno prije sadnje zaštićeni pripravcima na osnovi imidakloprida, zaštitu od krumpirove zlatice treba planirati tek s pojavom prvih ličinki. U zaštitama protiv krumpirove zlatice moguće je koristiti novije skupine insekticida (spinosad, metaflumizon, klorantanilpirol) (vidi Tablicu 1.), kako bi se spriječila moguća pojava otporne ili rezistentne populacije krumpirove zlatice. Krumpirova zlatica jače napada krumpir uzgajan sjemenom iz vlastite reprodukcije ili tzv. "farmerskim sjemenom".

 

Tablica 1. Pripravci za suzbijanje krumpirove zlatice:

Skupina
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena
Neonikotinoidi
tiametoksam
Actara 25 WG
0,06 kg/ha
tiakloprid
Calypso 480 SC
0,1 lit./ha

tiakloprid & deltametrin

Proteus OD
0,35-0,75 lit./ha
acetamiprid
Mospilan 20, Volley, Acelan, Wizzzaard
0,08-0,12 kg/ha
imidakloprid

Confidor 200 SL, Boxer, Rapid, Magnum, Kohinor, Dali, Congo

0,25-0,5 lit./ha
Naturaliti
spinosad
Laser
0,1-0,15 lit./ha

Inhibitori GABA receptora sinapsa

fipronil
Regent, Reactiv
20-25 g/ha
Regulatori razvoja kukaca
teflubenzuron
Nomolt SC
0,075-0,15 l/ha
lufenuron
Match EC
0,3 l/ha
Fenilkarbazoni
metaflumizon
Alverde SC
200-250 ml/ha
Diamidi
klorantanilpirol
Coragen SC
0,05-0,06 lit./ha
 
 

Toplija jutra s maglom zabilježena sredinom ovog mjeseca i moguće naredne najavljene oborine mogu pogodovati prvim uvjetima za razvoj bolesti. U mjesecu svibnju kritičnim smatramo samo lokalitete uz riječne doline, ali ne i na središnje dijelove Županije.

Ponavljamo da moguće prve znakove bolesti cime krumpira valja tražiti na poljima u blizini riječnih dolina zbog duže zadržavanja rose ili dugotrajnije magle, npr. uz Dravu (Orehovica, Vularija, Totovec i dr.) ili rijeku Muru (npr. Domašinec, Podturen i dr.), odnosno polja gdje se krumpir sadi u ponovljenom uzgoju ili se za sadnju koriste gomolji iz vlastite proizvodnje. Polja s krumpirom gdje usjev razvijaju bujniju cimu (npr. sorta riviera, vineta) također treba redovito pregledavati i na vrijeme započeti zaštitom.

Stoga proizvođačima merkantilnog krumpira u područjima uz rijeku Dravu i Muru, na poljima gdje usjevi krumpira zatvaraju redove i počinju formirati prve cvjetne glavice, u narednom razdoblju preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje usjeva, te tijekom zadnje dekade svibnja o.g. planirati i/ili započeti obaveznu prvu usmjerenu zaštitu. Vrući dani zabilježeni već krajem travnja i početkom svibanja s temperaturama zraka većim od 27°C pogodovali su početnom razvoju koncentrične ili crne pjegavosti krumpira (Alternaria), pa proizvođačima preporučujemo već od prvih usmjerenih tretiranja koristiti kombinacije pripravaka koje su dovoljno učinkovite na obadvije najvažnije gljivične bolesti cime krumpira: plamenjaču ili krumpirovu plijesan (Phytophthora) i crnu ili koncentričnu pjegavost i palež (Alternaria)! Primjerice, dopuštenje za suzbijanje obje najvažnije bolesti cime krumpira, plamenjače (Phytophthora) i koncentrične ili crne pjegavosti (Alternaria), u našoj zemlji imaju pripravci Acrobat MZ u količini 2,0 kg/ha, Antracol Combi WP u količini 2,5 kg/ha, Daconil 720 SC u količini 1,75 lit./ha, Electis WG u količini 1,8-2 kg/ha, Melody Duo WP u količini 3,0 kg/ha.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

Pripremi za ispis