Obavijest proizvođačima krumpira! 21.05.2013.

Preporučujemo proizvođačima ranog  krumpira ili rano posađenog krumpira  da izvrše preventivnu  zaštitu od krumpirove plijesni ili fitoftore (Phytophthora infestans) jednim od preventivnih fungicida: Antracol WP 70, Dithane M-45, Star 80 WP, Polyram DF, Daconil 720 SC,  Electis WG, Antracol combi WP 76,  fungicidi  djeluju i na crnu pjegavost lista krumpira(Alternaria  solani).

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača!

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
 E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna. hr
Pripremi za ispis