Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka! 21.05.2013.

Tijekom vikenda na području naše županije zabilježeni su pljuskovi lokalnog karaktera koji su na pojedinim područjima omogućili infekciju uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis).

Na lokacijama gdje je tijekom subote ili nedjelje padala kiša preporučamo primijeniti sistemične fungicide s kurativnim djelovanjem kao što su Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor, Indar 5 EW, Punch 10 EW uz dodatak površinskog fungicida na bazi kaptana (Captan, Merpan, Stoper), ditianona (Delan SC 750, Delan 500 SC ili Delan 700 WDG) ili metirama (Polyram DF)

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu jabuke.

Na području đurđevačke Podravine zabilježena je i tuča pa u voćnjacima prednost dajemo pripravcima na osnovi kaptana i fiziološkim biostimulatorima (Drin, Poly-Amin, Amalgerol Premium).

Na područjima gdje tijekom vikenda nije padala kiša preporučamo prije narednih oborina koje se najavljuju za četvrtak obaviti preventivnu zaštitu površinskim fungicidima uz dodatak pripravka na osnovi sumpora.

U nasadima kruške nije potrebno dodavati pripravak na osnovi sumpora.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skaldu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis