Obavijest vinogradarima! 20.05.2013.

800x600 Od protekle preporuke za zaštitu vinograda proteklo je 11 dana.

U dane 5 i 6. svibnja zabilježena je prva primarna infekcija plamenjačom (Plasmopara viticola). U nasadima u kojima nije obavljena pravovremena zaštita uočene su prve uljne pjege stoga oprez u narednom periodu!

Obzirom na intenzivan porast loze, kišovito vrijeme koje meteorolozi najavljuju i za ovaj tijedan, upućujemo na  obaveznu zaštitu vinograda  prije početka narednih oborina.

Za suzbijanje plamenjače (Plasmopara viticola) predlažemo korištenje pripravaka: Delan 700 SC, Delan 750 , Antracol WP 70, Daconil 70 SC, Electis WG, Folpan WDG 80, Captan50, Stoper, Dithan M-45, Star 80, Manokal, mankozeb, Cabrio Top, Quadris, Universallis.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) koristiti pripravke Stroby, Crystal KS, Postalon 90, Talendo EC.

Pripravci  Cabrio Top, Quadris, Universallis suzbijaju obje navedene gljivične bolesti.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12)., a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite sukladno Zakonu o otpadu (NN 178/04 11/06, 60/08 i 87/09)

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr