Obavijest proizvođačima krumpira 20.05.2013.

Nasadi krumpira nalaze se u fenofazi pojave lista i peteljke. Ukoliko su vam usjevi zakorovljeni još uvijek možete provesti zaštitu krumpira od korova.

Suzbijanje širokolisnih i nekih uskolisnih korova u nasadu krumpira visine 10 – 15 cm može se provesti herbicidima: Sencor WG 70, Sencor WP 70, Tor 70 WP, Metriphar, Dancor 70 WG, Joker, Senat, Senior, Scorpio 70 WG i dr. u količini 0,5 – 0,75 kg/ha. Navedeni pripravci ne smiju se koristiti na ranim sortama krumpira (Jerla i dr.).

Za suzbijanje samo širokolisnih korova (visine krumpira 10-15 cm) mogu se koristiti Basagran 480, Basagran Super.

U nasadu krumpira visine 10-20 cm može se primijeniti pripravak Tarot 25 DF, Sorgum, Sparta, Trawel, Titan, Talon 25 WG uz dodatak okvašivača za suzbijanje jedno i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova.

Za suzbijanje travnih korova djelotvorni su pripravci: Focus Ultra EC, Select, Select super, Fusilade forte EC, Formula, Pantera QT, Leopard 5, Taris, Gepard. Preporuča se uz ove herbicide koristiti okvašivač.

Pripravci su djelotvorniji ako su jednogodišnji travni korovi u fazi 3-5 listova, a višegodišnji u visini 15-30 cm.

Poljoprivrednici koji proizvode krumpir prema pravilima integrirane proizvodnje trebaju se pridržavati uputa koje propisuju Tehnološke upute za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Dozvoljena sredstva provjeriti na stranicama Ministarstva poljoprivrede uz pomoć Fitosanitarnog informacijskog sustava.

Napominjemo da obavezno prije primjene sredstva pročitate priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja. 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
E-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis