Obavijest proizvođačima jabuka 17.05.2013.

Zbog oborina koje su pale u protekla dva dana potrebno je ponoviti zaštitu nasada od uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis). Za zaštitu koristiti jedan od navedenih pripravaka na osnovi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Cros, Scissor), fenbukonazola (Indar 5 EW), bitertanola (Baycor WP 25), flusilazola (Punch 10 EW) uz dodatak kontaktnog pripravka na osnovi mankozeba, ditianona ili metirama.

Prilikom odabira pripravka voditi računa da se izabere onaj koji je najmanje puta korišten tijekom vegetacije.

Za zaštitu od jabučnog savijača (Cydia pomonella) i moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella) koristiti jedan od pripravaka: Mospilan 20 SC, Calypso 480 SC, Coragen 20 SC ili Affirm (dozvola za jabučnog savijača).

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača.

NAPOMENA! Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti na propisan način.

 Ivana Tomac Talajić, dipl. ing. agr.
e-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis