Obavijest ratarima! 10.05.2013.

Pregledom usjeva pšenice i zobi ustanovljena je pojava ličinki žitnog balca ili leme i vidljive su štete koje ličinke rade.Ličinke izgruzaju lišće pa nastaju bijele pruge.

Osim zobi lema napada i ostale strne žitarice, i kukuruz.

Suzbijanjem leme na strnim žitaricama smanjuje se opasnost i za kukuruz.

Optimalni rok za suzbijanje je kad 10-15% ličinki izađe iz jaja.

Ličninke najveće štete rade ako oštete vršni list ili zastavicu (prvi list ispod klasa), a o njemu ovisi nalijevanje zrna .

Preporuča se primjena: Fastac 10 SC, Direkt 10 EC, Reldan 40 EC, Decis 100 EC,  Rotor 1,25 EC, Lino, Alfa 10 Sc, Fascon, Decide, Karate Zeon, Lambda 5 EC, Kaiso, Roetem, Lamdex, Vantex,  i dr.

Svi korisnici sredstava za zaštitu bilja dužni su voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12)!

Sredstva za zaštitu bilja treba koristiti u skladu s preporukama proizvođača!

 

Tatjana Radiković, dipl.inž.agr.
e-mail: tatjana.radikovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis