Obavijest vinogradarima! 09.05.2013.

Optimalni uvjeti za razvoj prve primarne zaraze uzročnikom peronospore vinove loze (Plasmopara viticola) zabilježeni su 5.i 6. svibnja, jer je tada na većini lokaliteta zabilježeno 13 do 18 mm oborina. Završetak inkubacijskog razdoblja prve primarne infekcije peronosporom očekujemo za dva do tri dana te je potrebno izvršiti tretiranje.

Za suzbijanje peronospore vinove loze predlažemo pripravke: Delan 700 SC, Delan 750 , Antracol WP 70, Daconil 70 SC, Electis WG, Folpan WDG 80, Captan50, Stoper, Dithan M-45, Star 80, Manokal, mankozeb, Cabrio Top, Quadris, Universallis.

Visoka relativna vlaga zraka i temperatura zraka pogoduju jačanju potencijala pepelnice vinove loze. Protiv pepelnice (Uncinula necator) koristiti pripravke na osnovi sumpora: Thiovit Jet, Kumulus, Kossan, Chromosul, Cosavet DF i dr .

Pripravci Cabrio Top, Quadris, Universallis suzbijaju obje navedene gljivične bolesti.

Na lokalitetima gdje je protekle godine bila jača zaraza pepelnicom predlažemo koristiti Karathane Gold 350 EC.

Na području Moslavine krajem travnja započeo je let grožđanih moljaca, upućujemo vinogradare na daljnje praćenje preporuka kada će biti objavljeni rokovi suzbijanja ovog štetnika. Trenutno nije potrebno primijeniti insekticide.

 Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

                                    Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail:
Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis