Obavijest proizvođačima ozimih žitarica 09.05.2013.

Pregledom usjeva ozimih žitarica zamijećeni su simptomi bolesti. Izmjena kišnog i sušnog razdoblja i temperature oko 15 ˚C pogoduju razvoju i širenju bolesti. Najčešće bolesti koje se javljaju u usjevima su: smeđa pjegavost lista pšenice (Septoria tritici), pepelnica pšenice, ječma i raži (Blumeria graminis f.sp. tritici, B.g. f.sp. hordei, B.t. f. sp. secalae); hrđa pšenice, ječma, zobi i raži (Puccinia graminis f. sp. tritici, P. hordei, P. coronata, P. dispersa), te siva i mrežasta pjegavost ječma (Rhynchosporium secalis, Pyrenophora teres).

Čim vremenske prilike dopuste potrebno je provesti zaštitu fungicidima.

Za zaštitu se može koristiti jedan od fungicida: Falcon EC 460 (spiroksamin); Duett, Respect 250 SC, Duett ultra, Opus team, Controlan (epoksikonazol); Impact, Takt, Pointer, Impact 25 SC, Superpact (flutriafol); Caramba (metkonazol); Tilt 250 EC, , Bumper 25 EC, Palis, Tilt CB 187,5 FW, Gong CH, Palis C, Stil Extra, Artea 330 EC, Artea plus, Archer max (propikonazol); Folicur EW 250, Foliar 250, Prosaro 250 EC, Porto (tebukonazol); Sportak 450 EC, Mirage 450 EC, Zamir (prokloraz);Amistar 250 SC, Amistar Extra; Amistar OPTI (azoksistrobin). 

Većina navedenih fungicida suzbija više različitih bolesti, pa ovisno o simptomima bolesti izabrati odgovarajući fungicid. 

Primjena fungicida sa istom aktivnom tvari dozvoljena je 2 puta u vegetaciji.

Karenca navedenih fungicida je 35 ili 42 dana.  

Za suzbijanje širokolisnih korova do stadija drugog koljenca u ozimoj pšenici i ječmu mogu se primijeniti herbicidi na osnovi djelatne tvari klopiralida: Lontrel 300, Lira, Loga 300, Cliophar 300 SL, Boss, Loret, Korgal 300 SL, Lontrax, Lotus 300 SL, u dozi 0,3 l/ha, Vega ili Fox 1-1,5 l/ha. Herbicidi na osnovi fluroksipir estera: Starane 250 EC, Tomigan 250 EC, Comet 250, Voro, Pluss, (0,6-0,8 l/ha), Tandus 0,75-1 l/ha, Fluxyr 200 EC (1 l/ha)  suzbijaju širokolisne korove u ozimoj pšenici, ječmu, zobi, raži i pšenoraži. Navedeni herbicidi imaju dobro djelovanje i na neke višegodišnje širokolisne korove (slak, kiselica, kupina). 

Fungicide i herbicide koristiti prema uputama proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2013. godinu. Primijeniti fungicide i herbicide koji su dozvoljeni za primjenu u integriranoj proizvodnji žitarica na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primjenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list (lipanj) ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

 

dr. sc. Mirna Ceranić-Sertić
e-mail: Mirna.Ceranić-Sertic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis