Savjet za vinogradare

Preporuka svim vinogradarima kontinentalne Hrvatske je, a naročito onima s manje iskustva, da hitno oplijeve vinograde, ako to već nisu učinili. Ove godine rok za završetak plijevljenja je okvirno 10. svibanj, za istočni dio RH, odnosno15. svibanj, za zapadni dio kontinentalne RH. Pomicanje roka tog agrotehničkog zahvata znatno će usporiti izvršenje ostalih poslova u vinogradu, radi smanjene preglednosti i povećanja žilavosti mladica, koje plijevljenjem treba odstraniti. Radni učinci su tada znatno smanjeni te radi povećanog utroška radnih sati znatno se povećavaju troškovi „živog rada“.

Plijevljenjem se prvenstveno smanjuje vlaga zraka unutar trsa, omogućuje se lakša aplikacija sredstava za zaštitu bilja, smanjuje se nepotrebno iscrpljivanje trsa te povećava intenzitet svjetla unutar trsa. Plijevljenje nepotrebnih mladica na trsu treba obaviti osoba, koja dobro razumije principe rezidbe vinove loze. Ako pak plijevi i onaj, tko u potpunosti ne razumije zimsku rezidbu, treba se pridržavati dolje navedenih savjeta.

Plijevljenje nepotrebnih, zeljastih mladica, najčešće nerodnih – ali i suvišnih rodnih, je gotovo jednako važan posao kao i zimska rezidba. Naime, plijevljenjem se odstranjuju sve nepotrebne mladice s trsa i krakova višegodišnjeg drva, izuzev nekoliko specifičnih slučajeva:

  1. kada je čitav trs izrastao previše u visinu, 1 – 2 mladice 20-ak cm niže od postojećih krakova na trsu se ne plijeve. Iz njih se sljedeće godine, nakon što tijekom vegetacije odrvene, zimskim rezom ostavlja po 1 prigojni reznik;
  2. kada se jedan krak loze osušio ili iz drugih razloga uopće „ne tjera“, tada se ne plijeve 1 – 2 mladice na trsu, koje se nalaze na onoj strani stabla na kojoj se krak osušio ili uopće ne tjera;
  3. ako se vinova loza uzgaja na mikro-lokalitetima s izrazitim zimskim temperaturnim minimumom – tada se ostavlja neoplijevljena jedna mladica na pričuvnom pupu, smještenom na rezniku tik do površine tla.

Osim u spomenuta tri slučaja kada se trsovi ne plijeve, u svim ostalim slučajevima plijeve se sve potjerale mladice s višegodišnjeg drva. Nikako se ne plijeve mladice, koje su potjerale iz glavnog pupa jednogodišnjih reznika (kondira) ili lucnjeva (šparona, pjevača), jer one su nositelji rodnosti.

Savjet samo za vinogradare s uzgojnim oblikom GDC („zavjesa“)

Ako ste ove godine zimskom rezidbom podigli zrelu jednogodišnju mladicu (jednogodišnju rozgvu) do visine noseće žice, na 160 -180 cm, no ne i više od toga, tada ostavljate neoplijevljena samo 3-4 gornja pupa (mladice) te jedan pričuvni pup (ili sada već mladicu), koji je smješten pri tlu. Ako ste zimskom rezidbom ostavili još dulju jednogodišnju zrelu mladicu, koja čitavom svojom dužinom leži na nosećoj žici, tada na njoj plijevite sve pupove (ili su sada već mladice) na vertikalnom dijelu jednogodišnje rozgve, uključujući i onaj pup (ili mladicu), koji se nalazi na „zavoju“ (tik pred mjestom motanja na žicu), a ostavljate neoplijevljene sve pupove (ili mladice) na onom dijelu jednogodišnje rozgve, koji horizontalno leži na žici i jedan pup (mladicu) smješten pri razini tla.

Napredni vinogradari odstranjuju svaku mladicu, čak i na reznicima i lucnjevima, potjeralu iz suočica. Time se postiže namjerno smanjenje rodnosti trsa, povećava se razina šećera i suhe topive tvari u grožđu, dobiva se u konačnici bolje vino. Također treba naglasiti da je uklanjanje mladica iz suočica (na reznicima) naročito potrebno kod uzgoja stolnih sorti grožđa.

Pripremi za ispis