Obavijest vinogradarima 08.05.2013.

Obavještavaju se vinogradari da tijekom sutrašnjeg dana, dakle u četvrtak provedu zaštitu vinograda budući su u narednom sedmodnevnom periodu najavljene vrlo nestabilne vremenske prilike s oborinama, zbog čega su moguće nove infekcije peronospore. Preporuča se preventivno zaštititi vinograde, a primijeniti se može POLYRAM DF ili FOLPAN ili FUTURA u količini od 200 g na 100 L vode ili DELAN u količini od 50 g na 100 L vode ili DITHAN ili STOPER ili MERPAN ili STAR ili MANKOKAL ili PINOZEB u količini od 250 g na 100 L vode. Protiv pepelnice može se primijeniti močivi sumpor u količini od 250 g ili 250 ml na 100 L vode.

Vinogradarima koji će tretirati bio-preparatima također se preporuča sutra prije najavljenih oborina provesti zaštitu vinograda primjenom MYCOSIN VIN u količini od 800 g na 100 L vode u kombinaciji s EQUISETUM PLUS u količini od 700 ml na 100 L vode i SUMPOR SC u količini od 300 ml na 100 L vode.

 Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Gordana Lovrec, dipl. ing. agr.
e-mail:Gordana.Lovrec@savjetodavna.hr