Obavijest proizvođačima jabuka i krušaka 08.05.2013.

U posljednjih pet dana prevladavalo je nestabilno vrijeme s pljuskovima što je pogodovalo razvoju uvjeta za nekoliko vrlo jakih infekcija uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis). U tom su periodu agroklimatske stanice zabilježile različitu količinu obarina što je prikazano u tablici.

Tablica 1. Količina oborina zabilježena na agroklimatskim stanicama od 3. do 8. svibnja.

Lokalitet
Količina oborina (mm/m2)
Đelekovec
3
Ferdinadovac
11
Križevci
32
Marinovac
26
Novigrad Podravski
16

Voćarima preporučamo primijeniti sistemične fungicide s kurativnim djelovanjem kao što su Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor, Indar 5 EW, Punch 10 EW uz dodatak površinskog fungicida na bazi kaptana (Captan, Merpan, Stoper) ili ditianona (Delan SC 750, Delan 500 SC ili Delan 700 WDG).

Navedeni sistemični fungicidi djeluju i na pepelnicu jabuke.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skaldu sa zakonom!

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
e-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr