Obavijest proizvođačima jabuka 06.05.2013.

U narednim danima očekuje nas nestabilno vrijeme praćeno oborinama. Takve vremenske prilike pogodovati će infekcijama uzročnikom čađave krastavosti (Venturia inaequalis). Nasade zaštiti prije najavljenih oborina jednim od sistemičnih pripravaka na osnovi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor,Cros,Scissor), fenbukonazola (Indar 5 EW), bitertanola (Baycor WP 25), flusilazola (Punch 10 EW) uz dodatak kontaktnog pripravka na osnovi mankozeba, ditianona ili metirama.

U tijeku je intenzivan let i polaganje jaja jabučnog savijača (Cydia pomonella), stoga je potrebno napraviti zaštitu nekim od pripravaka iz grupe regulatora razvoja: Match 050 EC, Runner 240 SC, Rimon 10 EC, Insegar 25 WP, Nomolt .

Pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača. 

NAPOMENA! Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja trebaju ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a ambalažu zbrinuti na propisan način.

Ivana Tomac Talajić dipl. ing. agr.
e-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr