Važna uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 30.04.2013.

Budući su svi dani u drugoj polovici mjeseca travnja bili suhi i iznadprosječno topli, s najvišim dnevnim temperaturama na mjernom lokalitetu u zapadnom dijelu Županije u rasponu od +20,2 °C do +26,9 °C, a najniže su noćne vrijednosti pritom bile između +8,5 do +12,8 °C, cvatnja jabuka se na većini lokaliteta odvija vrlo ubrzano. Prvi cvjetovi sorte idared počeli su se otvarati tek 21. i 22. travnja o.g., a ista sorta ovih dana već završava cvatnjom, dok se primjerice sorte zlatni delišes i gala trenutno u punoj cvatnji. U proteklih smo 7 dana manje oborine u jutarnjim satima zabilježili samo 23. travnja o.g. (svega nekoliko mm), ali mjerni uređaji u nasadima nisu registrirali uvjete za zarazu uzročnikom krastavosti (Venturia inaequalis). Meteorolozi u narednim danima od 2. do 4. svibnja o.g. najavljuju moguće oborine od svega nekoliko do 10-tak mm. Uz temperature između +12 °C i +27 °C u uvjetima vlažnosti očekujemo povoljne uvjete za razvoj krastavosti (Venturia) i karantenske bakterijske paleži jabučastog voća (Erwinia amylovora), naročito na kasno cvatućim sortama jabuke (npr. gala). Razdoblje nakon 10. travnja o.g. sa stabilnim, suhim i toplim razdobljem naročito je pogodovalo početnom razvoju pepelnice iz zaraženih pupova jabuke (Podosphaera leucotricha).

Tablica 1. Kemijske mjere za preventivnu zaštitu protiv bakterijske paleži (Erwinia amylovora) po programu prema Zavodu za zaštitu bilja: 

 

Razvojni stadij
Pripravak
Primjena (%)
Napomena
 
Otpadanje lista
 
bakar
250 g Cu/100 lit.
Provesti 2 aplikacije: kada je otpalo 50 % lišća i pri kraju otpadanja!
Početak vegetacije
(A-B)
bakar + mineralno ulje
250 g Cu/100 lit.
Koristiti veću količinu škropiva!
Mišje uši (D)
bakar + mineralno ulje
250 g Cu/100 lit.
 
Cvatnja (F-G)
bakar ili
Al-fosetil
50-100 g/100 lit.
0,3 %
Aplikacija svakih 4-7 dana!
Mladice 2-5 cm
Al-fosetil
proheksadion-Ca(Regalis)
acibenzolar(S)-metil (Bion WG)
0,3 %
2,5 kg/ha
 
150-200 g/ha
Nezaraženi nasadi!
Zaraženi nasadi!
Nakon ljetnih oluja
bakar
175-250 g/100 lit.
Aplikacija najviše 24 h nakon nevremena!

bakar (Nordox, Cuprablau-Z); Al-fosetil (Aliete Flash, Avi)

Tablica 2. Izbor pripravaka (fungicida) za zaštitu jabuka i krušaka od uzročnika krastavosti (Venturia) tijekom i krajem cvatnje:

Kemijska skupina
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
 
 
 
 
površinski pripravci
 
 
mankozeb
Dithane M-45, Dithane DG NeoTec, Mankozeb M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP,Crittox MZ, Caiman WP, Mankonor, Cadillac 80 WP, Mankokal WP
 
 
0,25 %
ditianon
Delan 700 WDG
Delan 500 SC
Delan SC 750
0,05-0,075 %
0,075-0,1 %
0,05 %
anilino-pirimidini
ciprodinil
Chorus 75 WG
0,02-0,03 %
pirimetanil
Pyrus SC 400
0,075 %
strobilurini
krezokism-metil*
Stroby DF
0,02 %
trifloksistrobin*
Zato 50 WG
0,015 %
kombinirani
pirimetanil & flukvinkonazol*
Clarinet SC
0,1-0,15 %
ditianon & piraklostrobin*
Tercel WG
0,2-0,25 %
 
inhibitori biosinteze ergosterola (IBE)
difenkonazol*
Score 250 EC, Cros, Difcor, Scissor EC
0,013-0,015 %
fenbukonazol*
Indar EW
0,06 %
flusilazol
Punch 10 EW
0,024 %

*djelatne tvari uz krastavost suzbijaju i pepelnicu

Tek od 22. travnja o.g. bilježimo početni let prezimljujuće populacije moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella), s izraženom odlaganjem jaja na naličju lišća jabuke nakon 24. travnja o.g.! Također, raste populacija lisnih uši u nasadima jabuka (Aphidae), a nakon 15. travnja o.g. bilježimo i masovniju pojavu crvenog voćnog pauka iz zimskih jaja, naročito na osjetljivim sortama jabuka (npr. zlatni delišes, elstar, gala, braeburn).

Zbog kritične populacije moljca kružnih mina na gotovo svim lokalitetima gornjeg, središnjeg i donjeg dijela Međimurja preporučujemo tijekom mjeseca svibnja (nakon cvatnje jabuka) primijeniti barem u 2 navrata dovoljno učinkovite insekticide na spomenutog štetnika (vidi Tablicu 3.).

Tablica 3. Dovoljno učinkoviti i dopušteni pripravci u integriranoj proizvodnji jabuka za suzbijanje moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella):

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
acetamiprid
Mospilan 20 SP
0,025-0,035
imidakloprid
Confidor 200 SL, Boxer, Rapid, Magnum, Kohinor, Dali, Congo
0,0375-0,05
tiakloprid
Calypso 480 SC
0,02
fenoksikarb
Insegar 25 WP
0,04
teflubenzuron
Nomolt SC
0,1
spinosad
Laser KS
0,06-0,08
metoksifenzoid
Runner SC
0,04-0,06

Visoke dnevne temperature u posljednjih 10 dana sigurno pogoduju brzom i prekomjernom množenju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi), naročito na sortama fuji, elstar, zaltni delišes, gala, grenny smith, braeburn i slično, pa voćarima koji u prvim zaštitama nisu koristili povišene količine mineralnog ili biljnog repičinog ulja preporučujemo pratiti njihovu populaciju. Kada na osjetljivim sortama ima više od 10-tak pokretnih stadija crvenog voćnog pauka po listu svakako preporučujemo primjenu nekog od specifičnih akaricida (vidi Tablicu 2.) 

Tablica 4. Pripravci (akaricidi) za suzbijanje crvenog voćnog pauka (Panonycus ulmi) u integriranoj proizvodnji jabuke:

Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
fenazakvin
Demitan SC
0,5 l./ha
fenpiroksimat
Ortus 5 SC
0,1
abamectin*
Vertimec 018 EC, Kraft 10 EC
0,075-0,15
spirodiklofen
Envidor SC
0,04
etoksazol
Zoom SC
0,05

*vrlo otrovan i opasan za pčele, pa ne koristiti ovu djelatnu tvar u cvatnji ili precvjetavanju

U nasadima krušaka kontrolirati populaciju kruškine buhe (Psylla pyri), a mjere suzbijanja provoditi nakon što iz odloženih jaja razvojem započne barem 30 % ličinki (pripravcima u Tablici 5.). 

Tablica 5. Pripravci registrirani u Republici Hrvatskoj za suzbijanje kruškine buhe:

Kemijska skupina
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena
Regulatori razvoja kukaca
teflubenzuron
Nomolt SC
0,1 %
novoluron
Rimon 10 EC
0,05-0,06 %
Neonikotinoidi
tiametoksam*
Actara WG
0,02 %
Naturaliti
abamektin*
Kraft 18 EC
0,075-0,15 %
Vertimec EC**
0,08 %**

*djelatnim tvarima dodati mineralno ulje 0,25-0,5 %

**pripravak registriran za suzbijanje crvenog voćnog pauka na jabučastim voćkama, ali istovremeno vrlo učinkovit na kruškinu buhu

Utrošiti barem 450-500 litara škropiva/ha, u rodnim nasadima uz uređaje bez dodatne opreme za rad. Neki od akaricida i većina insekticida iz skupine regulatora razvoja kukaca u vrlo opasni za pčele, pa poduzeti sve predradnje da se izbjegne negativni učinak na pčele (pokositi cvatući podrast, vremenom aplikacije izbjegavati prisutnost pčela u nasadima)! Svakako tretirati u doba dana kada pčele medarice ne lete.

 

mr. sc. Milorad Šubić
e-mail: milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis