Obavijest proizvođačima luka i češnjaka 30.04.2013.

Započeo je let lukove muhe (Delia antiqua). O rokovima primjene insekticida protiv ličinki pratiti daljnje preporuke. 

Nakon nicanja luka za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova može se primijeniti jednokratno (1-1,5 l/ha) ili višekratno (0,1-0,2 l/ha) jedan od herbicida na osnovi djelatne tvari oksifluorfena: Goal EC, Galigan 240 EC, Verton EC, Gallus EC. 

Jednogodišnje i višegodišnje (slak, osjak, kupina) širokolisne korove u fazi 3-4 razvijena lista luka suzbijaju Lontrel 300 (klopiralid, 0,3-0,4 l/ha, K-70 dana); Starane 250 ili Tomigan 250 EC (fluroksipir ester, 0,5-0,8 l/ha, K-70 dana). Navedeni herbicidi mogu se primijeniti u kombinaciji zbog proširenja spektra djelovanja.

Jednogodišnje širokolisne i neke travne korove u luku i češnjaku suzbija Filon 80 EC (3-5 l/ha).

Uskolisne korove suzbijaju: Fusilade forte EC (0,8-2,0 l/ha) ili Formula EC (1-4 l/ha, K- 49 dana); Agil 100 EC (i u češnjaku, K-28 dana, ne u mladom luku, 0,8-1,5 l/ha); Select (i u češnjaku uz dodatak Bijelog ulja, K- 49 dana, 0,4-1 l/ha) ili Select super (i u češnjaku 0,8-2 l/ha). 

Herbicide primjeniti prema preporuci proizvođača.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura za 2013. godinu. Primijeniti herbicide za zaštitu luka i češnjaka od korova koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.  

 

dr. sc. Mirna Ceranić – Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Sertic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis