Obavijest proizvođačima kupusa 30.04.2013.

Porastom temperatura zraka započeo je intenzivan izlazak iz tla i let kupusne muhe (Delia radicum). O rokovima tretiranja poljoprivrednici će biti obaviješteni u sljedećoj preporuci.

Na zasađenom ranom kupusu na parcelama i na gredicama gdje se uzgajaju presadnice kupusnjača utvrđen je napad kupusnih buhača (rod Phyllotreta).

Kemijsko suzbijanje potrebno je provesti čim zaprijeti uništenje više od 10 % lisne površine. Od insekticida se mogu koristiti: Fastac 10 EC, Roetem EC.

Nakon sadnje kupusa od herbicida za suzbijanje širokolisnih korova može se primijeniti: Tomigan 250 EC (0,8 l/ha); Butisan S (2-2,5 l/h, K- 70 dana).

Travne korove suzbijaju: Focus ultra (1-4 l/ha; K-28 dana); Fusilade forte (0,8-2 l/ha, K-49 dana) ili Formula (1-4 l/ha, K- 49 dana).

Navedena sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema preporukama proizvođača. 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura za 2013. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu kupusa od štetnika i korova koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Na temelju Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, članak 30., stavak 3.) voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

 

dr. sc. Mirna Ceranić- Sertić
e-mail: Mirna.Ceranic-Sertic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis