Obavijest maslinarima 30.04.2013.

Zbog dugog kišnog razdoblja tijekom zime i proljeća stvorili su se idealni uvjeti zarazvoj uzročnikagljivične bolesti masline paunovo oko (Spilocea oleagina), čiji se simptomi uočavaju na listovima.

Kako je zaštita u pojedinim maslinicima izostala zbog razvučene rezidbe, ili je isprana (primjena bakrenih sredstava), preporučujemo uporabu pripravka na osnovi tebukonazola – Nativo 75 WG, difenkonazola – Difcor ili krezoksim-metila – Stroby WG.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

mr. sc. Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis