Održana prezentacija provedbe sheme školskog voća

U organizaciji Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport Bjelovarsko-bilogorske županije i Podružnice Poljoprivredne savjetodavne službe Bjelovarsko-bilogorske županije održano je predavanje i prezentacija o provedbi projekta „Shema školskog voća“. Prisutne je pozdravila Andrea Prugovečki Klepac, prof., pročelnica Upravnog odjela i Iva Majhen-Vlašiček, dipl. ing., rukovoditeljica Podružnice PSS-a. Mogućnosti, sadržaj, ciljeve i način realizacije samog projekta okupljenom skupu približila je Grozdana Grubišić-Popović, dipl. ing., poljoprivredna savjetnica.

Shema školskog voća je projekt koji bi se trebao provoditi u osnovnim školama od 1. kolovoza 2013. do 31. srpnja, 2014., a obuhvatio bi populaciju učenika od prvog do četvrtog razreda. Cilj mu je ukazati na važnost i nužnost zdravije prehrane kod djece kroz uvođenje barem jednog, redovnog obroka svježeg voća i povrća tjedno.

Provedena istraživanja, od strane nadležnih institucija, pokazala su da osnovnoškolci nemaju razvijene zdrave prehrambene navike (čak ih 66% ne jede voće svaki dan), te da ih četvrtina ima prekomjernu tjelesnu masu (11,2% ih se ubraja u kategoriju pretilih). Nažalost, takva trenutna situacija može dovesti do nesagledivih posljedica pojave kroničnih bolesti kod djece (dijabetes, hipertenzija), koje u odrasloj dobi mogu izazvati veće poteškoće.

Na predavanju je bila prisutna i nekolicina lokalnih proizvođača voća i povrća koji su pozdravili projekt i rado bi u njemu našli svoje mjesto kao dobavljači.

Veliki interes je pobuđen i kod ravnatelja osnovnih škola, posebno prateće mjere koje bi provodili među svojim učenicima (tematske izložbe, radionice, predavanja).

U sklopu pratećih mjera predviđene su i učeničke posjete gospodarstvima proizvođača s kojih se doprema svježe voće i povrće.

Važno je naglasiti da je projekt sufinanciran sredstvima Europske Unije u iznosu od 75% troškova, dok će se 25% troškova, kao i troškovi PDV-a financirati iz državnog proračuna.

Nadamo se da će provođenje projekta Sheme školskog voća biti od višestruke koristi za sve koji u njemu sudjeluju – učenici bi dobili zdrav i svjež dodatni obrok; usvojili bi nova znanja i spoznaje koje bi uticale na njihove zdravije prehrambene navike; lokalni proizvođači bi osigurali plasman za dio svojih proizvoda; škole bi ostvarile bolju suradnju s roditeljima, kao i s lokalnom zajednicom u kojoj djeluju.

Poljoprivredna savjetodavna služba bi mogla biti zadužena za komunikaciju, odnosno kvalitetno bi mogla educirati i učenike i njihove roditelje, kao i sav nastavni kadar o vrijednosti voća i povrća u svakodnevnoj prehrani.

Podružnica PSS-a Bjelovarsko-bilogorske županije
Grozdana Grubišić-Popović, dipl. ing. agr., pljoprivredna savjetnica