Obavijest voćarima 29.04.2013.

Obavještavamo voćare intenzivnih nasada jabuka i krušaka da izvrše tretiranje protiv uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) na jabukama. Jabuke se nalaze u fenofazi F2 –puna cvatnja. Intenzivni nasadi krušaka se nalaze u fenofazi G – početak opadanja latica do H završetak cvatnje.

Primijenite jednu od kombinacije pripravaka:

Chorus 75 WG + Dithane M-45,

Clarinet SC + Captan 50 (Merpan 50 WP, Stoper),

Score 250 EC (Cros) + Dithane M-45 (Mankozeb, Star 80 WP).

U nasadima jabuka protiv pepelnice dodati pripravak močivi S Chromosul 80, Thiovit Jet, Sumpor SC.

Proizvođače višanja upozoravamo na potrebu ponovljenog tretiranja protiv uzročnika bolesti monilije(Sclerotinia laxa)u voćnjacima koji se nalaze u fenofazi cvatnje i precvjetavanja.

Protiv monilije upotrijebiti jedan od pripravaka:

Teldor SC 500, Signum, Bavistin FL, Zino, Kidan, Lupo, Chorus 75 WG.  

Preporučamo proizvođačima višanja protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) primijeniti jedan od organskih fungicida:

Captan 50, Stoper , Merpan 80 WDG. 

Pripravke primijenite prema uputi proizvođača!

 

 

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
e-mail:
Djurdica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis