Obavijest povrtlarima 29.04.2013.

Obavještavaju se povrtlari da se preporuča tretiranje luka i češnjaka protiv ličinaka lukove minirajuće muhe primjenom NEEMAZAL u količini od 3 l na hektar, odnosno 30 ml na 10 l vode ili LASER u količini od 200 ml na hektar, odnosno 2 ml na 10 l vode, protiv lukovog moljca i tripsa. Tretman je potrebno ponoviti za 7-10 dana.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Gordana Lovrec, dipl. ing. agr.
e-mail:Gordana.Lovrec@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis